Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti

Novice


Arhiv: Mnenje predsednika Zbornice poslovno storitvenih dejavnosti o tem, kaj prinaša Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije na področju lobiranja

Objavljamo mnenje predsednika Zbornice poslovno storitvenih dejavnosti, Andreja Drapala, o tem, kaj prinaša Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije na področju lobiranja:

„Posvet je pokazal, da je v odnosu med strokovno in poslovno javnostjo na eni ter regulatorji na drugi strani, zazevala praznina oziroma tišina. Jasno je, da se je poslovna in strokovna javnost medlo odzvala na predlog zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. S samega posveta je bilo očitno, da zato, ker strokovna in poslovna javnost ocenjuje, da predlog zakona ne ureja lobiranja ne glede na to, da se druga polovica omenjenega zakona ukvarja z lobistično dejavnostjo. Profesionalci so spontano, na posvetu pa eksplicitno uotovili, da sprejeti zakon nima povezave z realnostjo, in se torej lobistov ne glede na jasno željo, ne dotika. Zahtevne problematike ni mogoče rešiti ne prek enomesečne ne prek večletne internetne javne razprave, ravno tako je tudi ni mogoče rešiti z enkratno živo javno razpravo. Rešili bi jo lahko z dovolj dolgo trajajočo in poglobljeno diskusijo med civilno družbo in regulatorji - tako, kot to počno razvite demokracije. Tam poteka tako intenzivna diskusija kot tudi intenzivni angažma zunanjih profesionalcev pri reševanju takih zahtevnih strokovnih tem. Obojega je v slovenski praksi žal čedalje manj.”

Fotogalerija