Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti

Novice


Arhiv: Spremembe, ki jih prinaša novi ZDR-1 - ekonomsko odvisne osebe

Novi Zakon o delovnih razmerjih, ki  je stopil v veljavo 12. 4. 2013, prinaša v delovno-pravna razmerja vrsto sprememb.

Posebej velja opozoriti na novost, ki zadeva podjetnike z zunanjimi sodelavci/podizvajalci: v ZDR-1 je na parlamentarnem odboru tik pred sprejemom prišla v zakon določba o ekonomsko odvisnih osebah. Ekonomsko odvisna oseba je samozaposlena oseba, ki na podlagi pogodbe civilnega prava, osebno, za plačilo, samostojno in dlje časa opravlja delo v okoliščinah ekonomske odvisnosti ter sama ne zaposluje delavcev. Ekonomska odvisnost pomeni, da oseba najmanj 80 odstotkov svojih letnih dohodkov pridobi od istega naročnika.

Ekonomsko odvisni osebi je zagotovljeno omejeno delovno pravno varstvo po tem zakonu glede prepovedi diskriminacije, zagotavljanja minimalnih odpovednih rokov, prepovedi odpovedi v primeru neutemeljenih odpovednih razlogov (npr. bolniška odsotnost ipd.), zagotavljanja plačila za pogodbeno dogovorjeno delo kot je primerljivo za vrsto, obseg in kakovost prevzetega dela, upoštevaje kolektivno pogodbo in splošne akte, ki zavezujejo naročnika ter obveznosti plačila davkov in prispevkov ter uveljavljanju odškodninske odgovornosti.O tem govorita člena 213 in 214.

Da bi oseba, ki ustreza opredelitvi ekonomsko odvisne osebe, tudi dejansko uživala varstvo, kot ji pripada na podlagi določb ZDR-1, mora izpolniti tudi pogoj v zvezi z obveznostjo obvestitve naročnika o svoji ekonomski odvisnosti. To je dolžna storiti po zaključku vsakega koledarskega ali poslovnega leta. Če bi tako npr. samostojna podjetnica najmanj 80 odstotkov svojih prihodkov v letošnjem koledarskem ali poslovnem letu pridobila od istega naročnika, bi, ob izpolnjevanju ostalih zakonskih pogojev, do omejenega delovnopravnega varstva lahko bila upravičena šele v naslednjem koledarskem oziroma poslovnem letu.

Pojem samozaposlene osebe poleg samostojnih podjetnikov zajema tudi druge statusne oblike, kjer je moč govoriti o samozaposlitvi, na primer samostojne kulturne delavce, samostojne zdravstvene delavce, itd. V zvezi s samozaposlenimi osebami naj bi bil sprejet letos poseben zakon, ki bo podrobneje opredeljeval to področje.

Za razlago novega zakona je/bo tudi na GZS organiziranih več seminarjev. Na tovrstni seminar se lahko prijavite tudi preko spletne prijavnice na pravnem portalu GZS.

Fotogalerija