Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti

Novice


Arhiv: Srečanje gospodarstvenikov z ministrom MGRT mag. Radovanom Žerjavom in njegovo ekipo, 1. 3. 2012

Na Gospodarski zbornici Slovenije je dne 1. 3. 2012 potekalo prvo delovno srečanje ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo, mag. Radovana Žerjava, z GZS in s slovenskimi gospodarstveniki. Srečanje je bilo namenjeno predstavitvi vrste težav, ki pestijo posamezne gospodarske panoge. Predstavniki gospodarstva so izpostavili predvsem problematiko neplačevanja in posledično nelikvidnost podjetij, nefleksibilnost trga dela in predvsem težave z javnimi razpisi. Predsednica Združenja prevajalskih podjetij, ki se je prav tako udeležila tega srečanja, je v zvezi z javnimi naročili opozorila na omenjene težave tudi v prevajalski dejavnosti in izpostavila predvsem problematiko nelojalne konkurence in kriterija najnižje cene, ki ostajata kritična dejavnika za poslovanje in razvoj prevajalskih podjetij tudi z vidika same strokovnosti.

Fotogalerija