Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti

Novice


Arhiv: Zbor članov ZPSD z dne 28. marca 2011 - gradiva

28. marca smo izpeljali prvo letošnjo sejo zbora članov Zbornice poslovno storitvenih dejavnosti. Zbor članov je razpravljal in sprejel Letno poročilo o delu ZPSD za leto 2010, programske usmeritve za naslednje obdobje, finančni načrt in sklep o spremembi modela članarine. Opravljenega dela ni bilo malo, želeli pa bi si še precej bolj oprijemljive rezultate pri prepoznavanju vloge in pomena naših dejavnosti v širšem okolju, tako s strani privatnih naročnikov kot javnega sektorja oz. države. Poročilo, ki je povzetek le glavnih aktivnosti in dogodkov, najdete v prilogi, prav tako tudi programske usmeritve, v katerih dajemo poseben pouvdarek razvijanju poslovanja v tujini.

Zbor članov je tudi potrdil nov model zaračunavanje članarine za ZPSD, ki pomeni izhodiščno povečanje članarine in bo pri določanju plačilnega razreda upošteval le še čisti prihodek iz poslovanja, kar je za naše dejavnosti bolj smiselna osnova kot število zaposlenih in/ali sredstva podjetja.Računi za celotno članarino v Gospodarski zbornici Slovenije bodo po sklepu organov GZS z letošnjim letom glasili na skupen znesek za letno (in ne več kvartalno) članarino s tem, da ga bo tudi po novem mogoče plačati v več obrokih.


Pripeti dokumenti

Fotogalerija