Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti

Novice


Arhiv: Intervju s Penny Marinou, predsednico EUATC

Penny Marinou, predsednico EUATC (Zveze evropskih nacionalnih združenj prevajalskih podjetij) smo zaprosili, da nam predstavi, kaj EUATC danes pomeni in kateri so glavni cilji združevanja v tej zvezi. V nadaljevanju posredujemo njene odgovore na niz vprašanj, ki smo ji jih postavili.

Penny Marinou

»EUATC oz. s polnim imenom EUROPEAN UNION OF ASSOCIATIONS OF TRANSLATION COMPANIES (v slovenščini Evropska zveza združenj prevajalskih podjetij), je mednarodno neprofitno združenje. Je krovna organizacija nacionalnih združenj prevajalskih podjetij iz vse Evrope, pri čemer ne postavljamo omejitev le na države članice EU. EUATC tako predstavlja združen glas evropskih prevajalskih podjetij. Spodbuja najvišje standarde kakovosti in poslovne prakse ter prispeva k izboljšanju usposabljanja prevajalcev po vsej Evropi.

V skladu s pravili EUATC-ja so cilji naslednji:

  • povezovati nacionalna združenja prevajalskih podjetij, spodbujati interakcijo in sodelovanje med njim in tudi zaščititi in spodbujati promocijo dejavnosti prevajanja in tolmačenja v vseh državah;
  • spodbujati in nuditi pomoč pri vzpostavljanju novih tovrstnih združenj v državah, kjer le-teh še ni;
  • zastopati in promovirati interese svojih članov v pogajanjih z evropskimi in mednarodnimi institucijami ter organizacijami;
  • izboljšati in povečevati raven splošnega in tehničnega znanja ter kvaliteto podjetij, družb in oseb, ki opravljajo dejavnost prevajanja in tolmačenja in tudi drugo s tem povezano delo; spodbujati pošteno in častno opravljanje prevajalskega poklica ter odpravljati poklicne malomarnosti;
  • vzpostaviti stike in sodelovati s podobnimi ustanovami in združenji po vsem svetu ter oblikovati in gojiti medsebojne odnose;
  • promovirati in vzpostavljati načela ravnanja in poklicnega obnašanja ter tudi oblikovati standard ali standarde za poštena pogajanja v okviru stroke; spodbujati arbitražno reševanje sporov.

Trenutno so v članstvo EUATC-ja vključena (po abecednem redu) združenja iz Avstrije, Belgije, Bolgarije, Češke, Estonije, Finske, Francije, Grčije, Italije Madžarske, Nemčije, Nizozemske, Poljske, Portugalske, Romunije, Slovaške, Španije, Švice, Turčije in Velike Britanije.«

Kateri med naštetimi nalogami osebno dajete največji pomen?

»Za enega večjih dosežkov EUATC-ja štejem Evropski standard za prevajalske storitve. EUATC je bil pobudnik za oblikovanje standarda in je skupaj z drugimi partnerji iz dejavnosti vložil veliko naporov za zagotovitev zadostnega in ustreznega tehničnega znanja ter organizacijske podpore pri tem delu. Rezultat celotnega vloženega dela in naporov pa je bil objava standarda v letu 2006.«

Kaj pa načrtujete v letu 2010?

»Glavna dogodka v letu 2010 sta dve Generalni skupščini. Prva je že potekala v mesecu aprilu v Pragi, druga pa bo 26. novembra v Londonu. Skupaj s tem dogodkom bomo organizirali tudi »mreženje«, na katerem bodo lahko sodelovali vsi člani nacionalnih združenj, včlanjenih v EUATC.

Pripravljamo pa tudi že 6. konferenco EUATC, ki bo v Rimu 8. in 9. aprila 2011. Dvodnevna konferenca bo organizirana v sodelovanju z našim italijanskim združenjem UNILINGUE (Associazione Nazionale delle Imprese di Servizi Linguistici e Congressuali), v Rimu in bo vključila tudi univerze, tolmače, samostojne prevajalce in ključne ponudnike prevajalskih storitev.

V programu bodo sodelovali predavatelji z Univerze v Rimu, Trstu in Bologni, ki nudijo prevajalske tečaje v Evropi, pa tudi predstavitve predstavnikov iz Italijanskega združenja prevajalcev (AITI – Associazione Italiana Traduttori e Interpreti in ANITI – Associazione Nazionale Italiana Traduttori E Interpreti

ASSOINTERPRETI) in Združenja tolmačev (ASSOINTERPRETI – Associazione Nazionale Interpreti di Conferenza Professionisti).

Za otvoritev konference in pozdravni nagovor se nam bo pridružilo največje Italijansko združenje delodajalcev – Confindustria. V okviru prireditve bodo organizirane različne delavnice, udeleženci pa bodo imeli na voljo tudi veliko možnosti za povezovanje in ustvarjanje poslovnih priložnosti.

To bo konferenca, ki se je preprosto ne sme zamuditi, zato bi lahko tudi tokrat rekli, da vse poti vodijo v Rim. Udeležijo se je lahko prav vsi zainteresirani, za člane nacionalnih združenj v okviru članstva EUATC pa veljajo tudi nižje kotizacije. Informacije bodo kmalu objavljene na spletni strani EUATC na www.euatc.org

Bi katero od vaših letošnjih aktivnosti posebej izpostavili?

»Letošnje leto je za EUATC zelo pomembno. Za program usposabljanja prevajalcev, ki ga podpira EUATC, nam je uspelo pridobiti 627.000 € iz EU sredstev. Cilj projekta je izdelati zemljevid usposabljanj za prevajalce v EU, državah pristopnicah in državah zunaj EU.

Predlog projekta, poimenovanega s kratico OPTIMALE (Optimising Professional Translator Training in a Multilingual Europe), je delo Daniela Toudic, vodje Oddelka za prevajanje, lokalizacijo in večjezikovno komuniciranje in multimedije na Univerzi 2 v Rennesu. EUATC je v njem naveden kot ključni partner Univerze. Poleg oblikovanja zemljevida usposabljanj za prevajalce bo v okviru projekta tudi vzpostavljen sistem za spremljanje spreminjajoče se narave prevajalskega dela v dobi interneta in vse večje avtomatizacije.

Širši cilji dela v projektu pa so tudi boljše prepoznavanje in podoba prevajalskega dela v EU in zunaj nje, povečanje mobilnosti študentov in zaposlenih, opredelitev in prenos najboljših praks poučevanja in učenja ter krepitev vezi z jezikovno »industrijo«.

Namen projekta Optimale je nadgraditi že opravljeno delo v okviru projekta EMT (European Masters in Translation)* z geografsko razširitvijo obsega raziskav in procesa spremljanja (monitoringa) ter s krepitvijo povezav z institucijami in strokovnimi združenji zunaj univerz, ki so trenutno v EMT omrežju.

Nacionalna združenja bodo (lahko) igrala pomembno vlogo pri vključevanju v različne tematske sklope v okviru projekta, prav tako pa bodo lahko aktivno sodelovala na konferenci, namenjeni predstavitvi in širjenju rezultatov raziskav.«

V preteklih letih sta bila za prevajalske dejavnost značilna visoka rast in hiter razvoj – to je bil kar splošen trend na tem področju. Kako pa ji kaže sedaj – v obdobju gospodarske recesije? In kako ta vpliva na kakovost in na strokovni razvoj v prevajalski dejavnosti?

»Dejavnost prevajanja je ravno taka kot katerakoli druga dejavnost/industrija. Ima svoje vzpone in padce. Negativni svetovni gospodarski obeti pomenijo veliko priložnost za osredotočenje na poslovne vidike, ki jih ponavadi nismo obravnavali ravno kot prioritetno nalogo.

Morda bomo v naši dejavnosti v letu 2010 imeli manj dela, bo pa zato na razpolago več redke in dragocene dobrine – časa, ki ga bo mogoče porabiti za vse tiste stvari, ki jih običajno puščamo ob strani zato, ker ga imamo premalo. Tu gre predvsem za trženje in certificiranje, ki lahko na dolgi rok podjetjem pomagata izboljšati storitve, povečati rast prihodka in tudi širiti dejavnost.

Kar zadeva trženje, menim, da bi morali povečati promocijske aktivnosti. Recesija je čas, ko morajo podjetja okrepiti svoja prizadevanja na tem področju. Namesto rezanja stroškov pri trženju, bi se morala podjetja bolj osredotočiti na zagotavljanje prilivov, na kar v boljših časih morda niso bila toliko pozorna. Smiselna je tudi oddaja določenih opravil zunanjim izvajalcem, ki jih lahko opravijo ceneje. Ob različnem znanju, izkušnjah in idejah zaposlenih pa lahko pravzaprav vse osebje pripomore k učinkovitejšem trženju.

Z vsem spoštovanjem do certificiranja, ki samo po sebi zahteva veliko časa za ves proces, verjamem tudi, da je obdobje recesije mogoče odlično izkoristiti za pripravo postopkov, priročnikov in za pripravo na zunanjo presojo v procesu za pridobitev prevajalskega standarda EN 15038. Za certificiranje se na prvi pogled zdi, da je to razkošje, v bistvu pa je to znak odličnosti. Z drugimi besedami, v današnjem spreminjajočem se poslovnem okolju predstavlja certifikat konkurenčno prednost in najboljši način za izboljšanje poslovnih procesov v podjetju ter s tem večjo učinkovitost, s čimer v končni fazi prihranimo tako čas kot tudi sredstva. Zgodovina kaže, da recesije ne trajajo večno, zato je moje priporočilo: zagotovite si svojo dobro pripravljenost za naslednje obdobje gospodarskega razcveta s povečanjem konkurenčnih prednosti s pomočjo trženja in certificiranja.«

Organizacijska in vodstvena znanja, izkušnje vodenja projektov ter obvladovanje vrste tehnoloških orodij predstavljajo velik del potrebnih kompetenc v prevajalskih podjetjih. Prevajalci morajo poleg jezikovnih znanj obvladati še marsikaj drugega ...

»Svet postaja vse bolj "tehničen" in prevajalska dejavnost se tem trendom ne more izogniti. Za prevajalce je nujni pogoj, da so tehnično pismeni, če želijo ponujati svoje storitve na konkurenčni osnovi. To ni stvar prisile, ampak preživetja. Na strani ponudnikov lahko preživijo le tisti, ki lahko zagotovijo take izdelke, kakršne zahtevajo povpraševalci oz. kupci.«

Kaj pa inovacije na področju prevajalske dejavnosti – kako jih vidite?

»So pozitivne in nujne …«

Se v EUATC ukvarjate tudi s področjem javnega naročanja? Kako npr. ocenjujete kar pogosto prakso javnih naročnikov prevajalskih storitev, da kot edini kriterij izbora postavljajo ceno storitve? So na tem področju pripravljena kakršna koli priporočila, ki bi jih lahko člani v takih situacijah uporabljali kot primere dobre prakse za spreminjanje obstoječega stanja?

»Na trenutke imamo izrazite tovrstne težave in verjamem, da jih je potrebno preučiti. Ampak še enkrat, EU je npr. le eden od naročnikov. Nihče ni prisiljen da dela zanje. Osebno sem se odločila, da ne bom opravljala storitev ne za nacionalne javne naročnike ne za EU administracijo. Verjamem, da so uspešna podjetja tista, ki lahko vsaj do določene mere "izbirajo" svoje stranke.«

Kaj menite glede osveščanja/izobraževanja naročnikov prevajalskih storitev – kateri je najboljši način za informiranje o tem, kaj prevajalske storitve pravzaprav so, na kaj morajo paziti pri naročilu, da si zagotovijo kakovostno storitev?

»Eden izmed načinov je vsekakor širjenje informacij, ki so vsebovane v evropskem standardu za prevajalske storitve. Lahko objavljate članke v časopisih, informirate vaše naročnike itd.«

Ali lahko v splošnem ocenite raven in obseg znanja, ki ga študentje v času študija pridobijo v prevajalskih šolah? Kakšen pa mora biti dober prevajalec?

»Sama nisem akademska učiteljica in ne morem podati kvalificiranega mnenja o tem. S praktičnega vidika pa lahko rečem, da je dober prevajalec zame oseba, ki dobro piše v svojem maternem jeziku, ima odlično znanje izvirnega jezika, dobra tehnična/računalniška znanja, pravočasno odda svoj izdelek ...«

Gospa Marinou, pričakujemo, da vas bomo imeli priložnost kmalu srečati pri nas v Sloveniji in se pogovoriti še o marsičem. Pa vseeno, kaj bi za zaključek želeli sporočiti našim članom?

»To je težko vprašanje! … Mislim pa, da bi jim želela prenesti tole sporočilo: »spoznavajte in povezujte se«. Verjamem namreč, da je povezovanje najboljši način za pridobivanje poslov, morda celo veliko boljši od oglaševanja. Če želite sodelovati z nekom iz druge države, vam bo pomagalo, če ste se z njim že srečali na kakšnem dogodku, konferenci ipd. Ljudje s(m)o zelo previdni preden začnemo sodelovati s popolnim neznancem.«


*European Master's in Translation – EMT je program Evropske komisije s ciljem dvigniti kakovost usposabljanja prevajalcev v EU ter spodbujati sodelovanje in izmenjavo med visokošolskimi ustanovami, ponudnicami prevajalskih tečajev. EMT mreža povezuje visokošolske ustanove, ki ponujajo magistrske programe študija prevajalstva skladu z EMT standardi. Več o programu …

Fotogalerija