Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti

Novice


Arhiv: Sekcija prevajalskih podjetij po novem Združenje prevajalskih podjetij

Na zboru članov Sekcije prevajalskih podjetij pri GZS - ZPSD 6. maja so člani potrdili preimenovanje sekcije v Združenje prevajalskih podjetij pri GZS – Zbornici poslovno storitvenih dejavnosti ter začrtali osnovne vsebine letošnjega programa dela. Na področju razvoja stroke in dejavnosti sekcija vzpostavlja sodelovanje tudi z zunanjimi strokovnimi institucijami in temu je bil namenjen tudi pogovor z doc. dr. Špelo Vintar z Oddelka za prevajalstvo na Filozofski fakulteti UL. Znanje in veščine mladih prevajalcev ob zaključku študija prevajalstva je potrebno v praksi nadgraditi in dopolniti še z vrsto drugih znanj, zato so organizatorjem študija zelo dragocene povratne informacije s strani zaposlovalcev – prevajalskih podjetij, poleg tega pa tudi odprte možnosti za praktično sodelovanje študentov. Želja vseh je, da bi bili študentje prevajalstva kar najbolje pripravljeni na delo, za katerega so se izobraževali, ter bili tako zaželen in predvsem tudi lahko zaposljiv kader na trgu delovne sile.

Poleg tega velja združiti znanje strokovnjakov za posamezna specialistična področja z Oddelka za prevajanje z znanjem in izkušnjami strokovnjakov v prevajalskih podjetjih tudi pri reševanju vrste konkretnih jezikovnih, metodoloških, tehnoloških in drugih vprašanj.

Fotogalerija