Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti

Novice


Arhiv: Letno poročilo FEACO na področju management consultinga v Evropi - 2008/2009

Objavljamo kratek povzetek letnega poročila Feaco na področju management consultinga (MC) v Evropi - 2008/2009. Poročilo v celoti, ki je v angleškem jeziku, pa pripenjamo v priponki.

Izbor podatkov o trgu MC v državah članicah FEACO

Prihodki v MC v letu 2008: 86,2 mrd €

Stopnja rasti 2009/2008: 8,2%

Največji delež trga MC imajo:

Nemčija 

26,5% 

Velika Britanija

20,0%

Španija

9,5%

Francija

8,3%

 
 
Drugi:
 
druge države zahodne Evrope

12,2%

Skandinavija

7,9%

SJVE

2,4%

 
Rast prihodkov v MC v letu 2008 je bila realizirana predvsem na račun:
 
 • povpraševanja v prvem polletju
 • večjih projektov, začetih v predhodnem obdobju in
 • sprememb v povpraševanju (usmerjenost v kratkoročne projekte).
 
Struktura prihodkov po področjih MC v letu 2008:  
 
 
poslovno svetovanje

42,0%

IT – svetovanje

14,0%

Razvoj in integracije

21,0%

Outsourcing

17,0%

Druge storitve

6,0%

V povprečju se letos predvideva rahla negativna rast  prihodkov:  cca - 0,6%

 
 • Pozitivno rast predvidevajo: Grčija (7,7%), Madžarska (5%), Nemčija (3%), Slovenija (0 -3%), Portugalska (2,6)
 • Ohranjanje ravni: Finska (0%)
 • Upadanje predvidevajo: Švica (-4%), Francija (-5%), Velika Britanija (-5%), Romunija (-20%)
 
Projekti bodo predvsem kratkoročno usmerjeni:
 • obvladovanje in optimizacija stroškov
 • optimizacija velikost in organizacije
 • neposredna povezanost z rezultati in kratkoročno učinkovitostjo
Globalizacija je v zadnjih letih povzročila tudi spremembe MC projektov:
 • projekti so vse bolj globalni;
 • povečuje se povprečen obseg / vrednost projektov;
 • povečana kompleksnost / zahtevnost projektov;
 • narašča potreba po vse bolj multidisciplinarnem, integriranem pristopu MC firm, ki ga lahko nudijo le ekonomsko močna svetovalna podjetja.
Nekaj podatkov za Slovenijo:
 
Prihodki MC firm v letu 2008:

264 mio €

Stopnja rasti v 2008: 

17,0%

Stopnja rasti v 2007

19,5%

Izvoz:

 12,5%

Pričakovanje v 2009:

0-3%

 
Struktura prihodkov po področjih:
 
 
poslovno svetovanje

64%

IT – svetovanje

15%

Razvoj in integracije

7%

Outsourcing

1%

Druge storitve

13%

Letno poročilo FEACO na področju management consultinga v Evropi - 2008 /2009 je za naše člane v celoti dostopno preko povezave.

Fotogalerija