Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti

Novice


Arhiv: Okrogla miza Naš izobraževalni sistem – kdo pije in kdo plača?, 21. 4. 2015

Okrogla miza

»Naš izobraževalni sistem – kdo pije in kdo plača?

torek, 21. april 2015, od 15,00 do 16,00 v dvorani a na GZS
Dimičeva 13, Ljubljana

Medijsko izpostavljeni visoki avtorski honorarji so le vrh ledene gore, ki se je dotaknila izobraževalnih institucij, delujočih v sistemu, kjer stranpoti očitno ne manjka. Dobri in slabi rezultati tega sistema imajo na širše okolje velik vpliv. Ne gre le za vprašanje upravičenosti oz. primernosti plačil predavateljem, gre predvsem za kakovost in ustreznost študijskih programov, za primeren profil in usposobljenost absolventov, ki vstopajo na trg dela in se srečujejo s potrebami podjetij – delodajalcev. Gre tudi za storitve, ki jih zaposleni v javnih institucijah poleg svoje službe nudijo na trgu znanja ter konkurirajo podjetjem in zasebnim organizacijam – ponudnikom tovrstnih storitev.

  • Ali ravnamo odgovorno do diplomantov, ki kljub uspešnem študiju ostajajo na trgu dela brez (ustrezne) zaposlitve?
  • Kje so vzroki, da delodajalci kljub visoki stopnji brezposelnosti na trgu ne dobijo ustreznih kadrov?
  • Kako ravnamo z najbolj kompetentnimi kadri v izobraževanju?
  • Ali smo pošteni do davkoplačevalcev?
  • Ali si prizadevamo za pošteno in nelojalno konkurenco na trgu znanja?
  • Kako lahko stanje izboljšamo?

Z namenom poiskati odgovore na paleto pomembnih vprašanj, ki so bila v zadnjem času aktualnih dogodkov v visokem šolstvu spregledana, v GZS – Zbornici poslovno storitvenih dejavnosti organiziramo okroglo mizo. Na njej bodo sodelovali dr. Metka Tekavčič, dekanja Ekonomske fakultete v Ljubljani, prof. dr. Stane Pejovnik, redni profesor, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, dr. Denis Mancević, direktor za korporativno komuniciranje, SIJ - Slovenska industrija jekla d.d., Mavricija Batič, generalna direktorica Zavoda RS za zaposlovanje, Sanja Leban Trojar, sekretarka sindikata Mladi plus, Viljenka Godina, direktorica Ekonomskega instituta Maribor d.o.o. in Tone Bricman, direktor CeFormT d.o.o.

Okroglo mizo, ki bo trajala 1 uro, bo povezoval Goran Novković, svetovalec generalnega direktorja GZS.

Dogodek je za člane GZS in za vabljene odprt, za zagotovitev udeležbe pa je potrebna prijava, do vključno petka, 17. 4. 2015 na e-naslov: tanja.faganel@gzs.si.

Pripete datoteke

Fotogalerija