Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti

Novice


Arhiv: Podeljena prva priznanja Mladi svetovalec

V torek, 21. aprila, so bila v okviru Zbornice poslovno storitvenih dejavnosti in Združenja za management consulting Slovenije podeljena prva priznanja Mladi svetovalec. 

Priznanje Mladi svetovalec 2014 sta prejela:

Z nagrajencema, ki delata na povsem različnih področjih, je bil opravljen osebni pogovor s člani Komisije za ocenjevanje vlog na razpis, na katerem sta se predstavila in povedala, kaj je njuno delo v podjetju. 

Prva nagrajenka prihaja iz podjetja, ki deluje na področju človeških virov, kjer gre predvsem za pripravo in izvedbo strokovnih posvetov in notranjih delavnic, pa tudi za individualno delo s posamezniki. Tako strokovno znanje kot osnovne svetovalne kompetence so potrebna osnova za uspešno opravljanje tega dela. Drugi nagrajenec prihaja iz podjetja, ki deluje na področju pomoči podjetjem pri pripravi in izvedbi projektov, financiranih iz javnih sredstev,  pri čemer gre predvsem za strokovno znanje in kompetence za pomoč podjetjem pri prepoznavanju potreb, oblikovanju projekta, opredelitvi ciljev in vodenju izvedbe.

Kljub različnosti področij dela je obema kandidatoma skupno, da poleg uspešnega samostojnega operativnega dela razvijata nove oblike in prijeme pri svojem delu ter produkte. Komisija je sprejela odločitev, da zato priznanje Mladi svetovalec podeli obema kandidatoma. 

Priznanji sta prejeli tudi obe podjetji: O.K. Consulting d.o.o. in  MK Projekt, d.o.o.ki zaposlujeta nagrajenca, in sicer za prispevek k zaposlovanju mladih strokovnjakov, razvijanju njihovega znanja in kompetenc, promociji kakovosti in inovativnosti v svetovalni dejavnosti ter za spodbudo mladim za vstopanje v svetovalno dejavnost. 


 

Fotogalerija