Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti

Novice


Arhiv: V pripravi je Promocijska brošura članov Zbornice poslovno storitvenih dejavnosti

V pripravi je promocijska brošura Zbornice poslovno storitvenih dejavnosti, s katero bomo predstavili ključna področja delovanja naših članov z vidika dobrobiti za naročnika. Brošura, ki ne bo katalog članov, bo na voljo v tiskani in spletni e-obliki, bo v prvi vrstni namenjena potencialnim naročnikom kot pripomoček in usmeritev, na katerih področjih lahko v svojem podjetju/organizaciji pričakujejo strokovno pomoč s strani naših članov. Osnovni nabor smo na osnovi posredovanih predlogov že nekoliko dopolnili – in vas vabimo, da si ga ogledate in posredujete še morebitne dopolnitve. Da bi brošura v končni obliki res dosegla svoj promocijski namen – bo zbrane vsebine pregledal in po potrebi marketinško preoblikoval še tekstopisec. 

Iz vsebine promocijske brošure Zbornice poslovno storitvenih dejavnosti

POVEČAJTE SVOJO POSLOVNO USPEŠNOST! 
Sodelujte s strokovnjaki Zbornice poslovno storitvenih dejavnosti!

Ustvarjajmo skupaj nove razvojne preboje!

Področja, kjer za vas ustvarjamo dodano vrednost

Ali bi radi stopili korak naprej v razvoju svojih proizvodov ali storitev?

Optimizirajte organizacijo procesa ustvarjanja vrednosti!

Razširite se na trgu s trženjem, ki temelji na odnosih!

Izboljšajte finančno poslovanje in pridobivanje virov!

Oplemenitite človeške vire!

Zagotovite inoviranje skozi redne procese!

Nadgradite dobre ideje z dobrim upravljanjem in vodenjem!

Suvereno sodelujte v javnih naročilih!

Učinkovito sodelujte v sodobnih partnerstvih kot so SRIP-i (strateško razvojna inovacijska partnerstva) in KOC-i (kompetenčni centri)

Svojo kakovost in odličnost izkažite s certifikati oziroma priznanji!

Investirajte v kakovosten prevod, ki bo prepričal kupce, da zaupajo vam, vašim izdelkom in storitvam!

Kako se izogniti stresu pri organizaciji konferenčnega tolmačenja?

Fotogalerija