Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti

Novice


Arhiv: Smernice za pripravo javnih naročil za prevajalske storitve

S pripravo smernic SPJNPS želimo omogočiti, da bo novi zakon o javnem naročanju ZJN3 lahko zaživel v polni meri, predvsem pa spodbuditi javne naročnike k pripravi in izvedbi naročil, ki bodo ustreznejša in učinkovitejša tako za same naročnike kot tudi za ponudnike. V ta namen bomo skupaj s predstavniki Ministrstva za javno upravo pripravili Priporočila za javno naročanje na področju prevajanja in tolmačenja in te smernice predstavljajo vsebinsko osnovo za področje prevajanja in tolmačenja.

 

Fotogalerija