Novice


Arhiv: Knjige naših članov

Knjiga je stalni in neizogiben sopotnik številnih naših članov Zbornice poslovno storitvenih dejavnosti pri svojem delu. Pretežno gre predvsem za strokovne knjige, priročnike, raziskave in še kaj. Vendar pa naši člani tudi sami pišete in tudi prevajate. Zbrali smo nekaj vaših avtorskih knjižnih del in jih v spodnjem seznamu tudi obljavljamo. 

 

 

Holistična lekarna : deklaracija o temeljnjih načelih holistične lekarne
Holistic Community Pharmacy : declaration of fundamental principles of holistic community pharmacy 

Martina Puc
Ljubljana : COVIRIAS, 2017

Leaders and Teams : the Winning Partnership
Danica Purg (ed.) ... 
[et al.]
Ljubljana : GV založba, 2003

Miha Klinar : dela 1995 - 2005
Miha Klinar
Ljubljana : 2006

Novosti in spremembe, ki jih prinaša standard ISO 9001:2000
Rajko Novak
Ljubljana : Slovenski institut za kakovost in meroslovje, 2001

Poslovati odlično z uporabo modela odličnosti EFQM : priročnik
Nenad Savič, Karmen Kern Pipan, Uroš Gunčar
Ljubljana : Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije, 2007

Sprostitev moči zaposlenih - priložnost za poslovni uspeh : vodič za mala in srednje velika podjetja
Karmen Gorišek, Gorazd Tratnik
Ljubljana : Slovenski institut za kakovost in meroslovje, 2003

Strateška nabava
Branko Žibret
Ljubljana : Planet GV, 2008

The Future of Strategy : a Transformative Approach to Strategy for a World That Won't Stand Still
Johan Aurik, Martin Fabel, Gillis Jonk
New York  : McGraw-Hill Education - A.T. Kearney, 2015

 


Miha Klinar : dela 1995 - 2005
Miha Klinar
Ljubljana : 2006

N

Fotogalerija