Novice


Arhiv: Poklicni barometer: pilotna raziskava ZRSZ o povpraševanju po posameznih poklicih

Na zavodu za zaposlovanje so septembra letos prvič izvedli pilotno raziskavo Poklicni barometer. Poleg zaposlenih na zavodu, ki sodelujejo z delodajalci ali z brezposelnimi in zelo dobro poznajo tako potrebe delodajalcev v lokalnem okolju kot tudi sestavo, znanja in sposobnosti brezposelnih ter iskalcev zaposlitve, so pri izvedbi sodelovali tudi predstavniki agencij za zaposlovanje. Predvidevajo, da bodo v prihodnjem letu pri mnogih poklicih potrebe delodajalcev presegle ponudbo na trgu dela. To pomeni, da bo kadra premalo. Predvidevajo, da bo le nekaj poklicev, kjer bo manj razpisanih prostih delovnih mest kot iskalcev zaposlitve. Na splošno bo zelo primanjkovalo frizerjev, farmacevtov, kuharjev, pekov, vojakov in gasilcev.

Rezultat poklicnega barometra je razvrstitev poklicnih skupin v tri skupine. Prva je "primanjkljaj", v katero sodijo poklici, za katere se predvideva, da bodo potrebe delodajalcev po njih v naslednjem letu presegle ponudbo na trgu dela. Druga skupina je "ravnovesje", o katerem govorimo, kadar predvidevamo, da bosta ponudba in povpraševanje po poklicih uravnotežena, v tretjo skupino, imenovano "presežek", pa sodijo poklici, za katere bo predvidoma manj razpisanih prostih delovnih mest kot bo iskalcev zaposlitve. Napoved je primerljiva s podobnimi tujimi napovedmi.

Po napovedih bodo v naših dejavnostih večje potrebe po zaposlitvi menedžerjev za trženje in prodajo, strokovnjakov za razvoj kadrov in karierno svetovanje, psihologov, strokovnjakov za prodajo, oglaševanje in trženje, ter strokovnjakov za računovodstvo in revizijo. Na trgu dela pa bo povpraševanje manjše od ponudbe po ekonomistih, filozofih, zgodovinarjih in politologih, pravnih strokovnjakih, prevajalcih, tolmačih, lektorjih in drugih jezikoslovcih ter sociologih in antropologih.


Več: www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/kaj-napoveduje-poklicni-barometer

Fotogalerija