Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti

Novice


Arhiv: Javni razpis za sofinanciranje pilotnih projektov razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih

Rok za oddajo: 14. 1. 2019 do 23:59

Namen razpisa: spodbujanje podaljševanja delovnega življenja, ustvarjanje delovnih pogojev, ki bodo omogočali delavcem, da bodo pripravljeni delati dlje ter zniževanje števila dni povprečnega trajanja odsotnosti zaposlenih zaradi bolniškega staleža. Izvedeni projekti bodo služili tudi kot primeri dobre prakse za druge organizacije.

Predmet razpisa: izvedba pilotnih projektov razvoja in uvedbe inovativnih rešitev na področju starejšim zaposlenim prilagojenih delovnih okolij in delovnih mest.

Vrednost razpisa: 600.000,00 EUR za 15 projektov, oziroma največ 40.000,00 EUR za posamezen projekt.

Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu: na razpisu lahko kandidirajo projektna partnerstva z vsaj dvema (2) in največ tremi (3) projektnimi partnerji. Partnerstvo projekta je obvezno sestavljeno iz dveh krovnih projektnih partnerjev, ki izpolnjujeta vse razpisne pogoje, ter opcijsko enega dodatnega svetovalnega projektnega partnerja, ki:

-      je pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji;

-      razvite projektne rešitve ne vpeljuje v svoji organizaciji, ampak ima svetovalno in podporno vlogo v partnerstvu;

-      mora na zadnji dan v mesecu pred datumom objave tega javnega razpisa zaposlovati vsaj 2 osebi (ne glede na starost).

Več: www.podjetniski-portal.si/index.php?t=Razpisi&id=5541

Fotogalerija