Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti

Novice


Arhiv: Nagrada Feniks- Čas je za poslovno preobrazbo

Znani so nominiranci nagrade Feniks 2021-  za najboljši projekt s področja poslovnega svetovanja.

Znani so nominiranci za nagrado Feniks za projekt leta 2021 na področju management consultinga, ki jo podeljuje Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti (ZPSD) v okviru Gospodarske zbornice Slovenija. Nagrada vsako leto nagrajuje kakovost, inovativnost, uspešnost in učinkovitost svetovalnih projektov v gospodarstvu.

Namen nagrade so odkrivanje najboljših projektov, spodbujanje dobre prakse in kakovosti ter promocija, saj uspešne projekte predstavlja širši strokovni javnosti in potencialnim naročnikom. Nagrada je tako hkrati tudi priložnost za odkrivanje in promoviranje kakovostnih in k rezultatom naročnikov usmerjenih projektov in svetovalcev.

Zbornica nagrado Feniks že od leta 2004 podeljuje svojim članicam in ostalim gospodarskim družbam ali samostojnim podjetnikom s sedežem v Sloveniji, ki se ukvarjajo s svetovalno dejavnostjo.

Med ožji izbor nominirancev za nagrado Feniks 2021, ki so izpolnjevali vse razpisane pogoje, so se uvrstila podjetja: CREApro d.o.o.,  Nets d.o.o. in 3 Projekt d.o.o.

Zmagovalno podjetje bo razglašeno na dogodku Nagrada Feniks – Čas je za poslovno preobrazbo, ki bo 30. marca hibridno potekal v prostorih GZS. Izvajalec nagrajenega projekta bo prejel kipec Feniks, sodelavci v projektu in naročnik projekta pa priznanje.

 

Kako je nastajal kipec Feniks >>
Umetnost na pragu | Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana (gjp.si)

 

Predstavitev nominirancev:

CREApro je podjetje za izboljšanje poslovnih rešitev in uspešnosti poslovanja. Naše temeljno prepričanje je, da je uspešnost mogoče načrtovati in razvijati. Naša naloga je pomagati podjetjem, da s svojimi aktivnostmi, ki ustvarjajo vrednost, dosežejo izjemne rezultate – kar pomeni, že v osnovi oblikovati procese tako, da bodo le-ti imeli večjo vrednost za stranke, zaposlene in lastnike.

OPIS PROJEKTA:

Da bi še povečali uspešnost poslovanja našega naročnika EKWB d.o.o., ki je vodilni proizvajalec na področju vodnega hlajenja za računalniške sisteme, smo jim svetovali optimizacijo delovnega procesa z uvedbo metod umetne inteligence v procese njihovega oddelka za podporo strank.

Lotili smo se izdelave modela za prepoznavanje, optimizacijo in razporejanje uporabniških zahtevkov na področju logistike.

V prvi fazi smo skupaj z logistično ekipo naročnika pregledali delovanje in popisali proces upravljanja z zahtevami za opravila. Nato je bil narejen pregled in popis programske opreme, ki se uporablja direktno za reševanje zahtevkov ter pregled podpornih aplikacij.

Po navodilih skrbnika informacijskega sistema je sledila postavitev procesov za prevzem in povratni zapis podatkov v bazo podatkov.

Pripravili smo:

 1.  Deep learning model za klasifikacijo in razvrščanje opravil, ki vsebuje:

 • Prepoznavanje besedila v zahtevku

 • Klasifikacijo zahtevka in oznako v bazi primerov

 1. Proces za določanje prioritete posameznega opravila

 2. Deep learning model za dodeljevanje prioritet opravil

 3. Spletna aplikacija za vnos odsotnosti zaposlenih od dela

 4. Sistem za avtomatizirano razvrščanje zahtevkov med člane ekipe

 

Projekt smo uspešno zaključili z implementacijo modela v poslovni proces in z preizkusom rešitve ter zagonom v produkciji.

 

Nets je podjetje za poslovno svetovanje in usposabljanje na področju poslovnega svetovanja, IT podpore poslovnim procesom in kreativnega reševanja problemov ter inoviranja. V sodelovanju z mentorji so razvili način delavnic in svetovanja, ki podjejte pripelje v štirih delavnicah in vmesnem svetovanju do samoocene podjetja, ki pomaga podjetju videti svoje priložnosti za razvoj in transformacijo.

OPIS PROJEKTA:

NETS EXCELLENCE CERTIFIKATI temeljijo na sodelovanju NETS kot partnerske organizacije EFQM po novem modelu, nosilcem licence za treniranje in svetovanje v Sloveniji v sodelovanju s SPIRIT Slovenija, javna agencija. Podjetje NETS je nosilec mednarodnih licenc za svetovanje in treniranje po modelu EFQM. Glede na stopnjo poznavanja modela in razvitosti organizacije, je podjetje NETS razvilo 3 stopnje (BASIC, ADVANCED, AWARD), ki se razlikujejo po številu pristopov. Izdelek samoocene je managersko poročilo organizacije, ki se samodejno kreira v IT aplikaciji DNA EQMS. Cilj projekta je organizacijo pripraviti na zahteven proces priprave na dolgoročno trajnostno poslovanje in sledenje nenehnim spremembam v okolju. Tak način sledi strategiji Slovenije do leta 2030 ter možnosti, da organizacija naredi strategijo digitalne transformacije celovito.  Na delavnicah je vključenih več različnih organizacij hkrati. S tem se učijo drug od drugega in si izmenjujejo svoje dobre prakse. Delavnice so deloma  potekale hibridno, deloma v organizacijah, deloma v živo. Tako delo je omogočeno skozi aplikacijo DNA EQMS, ki jo je podjetje v  ta namen razvilo. Potek poteka s pomočjo mentorjev, ki so licencirani ocenjevalci in svetovalci. Tako se širi baza  izkušenih svetovalcev, kot tudi uporaba modela samoocenjevanja in s tem pa sledenje dolgoročnemu strateškemu cilju trajnostnega poslovanja organizacij.

 

Podjetje 3 Projekt,  ki velja za enega vodilnih svetovalnih podjetij za povečevanje produktivnosti in učinkovitosti in družba ISKRAEMECO d.d., so pristopili k izvedbenemu projektu »Celovite optimizacije logističnih procesov v podjetju ISKRAEMECO d.d.«. Projekt se je izvajal po strogem projektnem pristopu in je vključeval vse faze dobrega projektnega managementa – Posnetek stanja & zagon projekta, inicializacija / podrobno planiranje projekta, faza izvedbe projekta z rednim poročanjem in potrjevanjem mejnikov in faza zaključevanja projekta.  

 

Rezultat projekta so vitki in stroškovno učinkoviti proizvodno – logistični procesi, ki zagotavljajo dolgoročno konkurenčnost ISKRAEMECO d.d. na temelju izboljšav v:

 • Lay outu proizvodnje, logistike in pakirnice,

 • Proizvodnih procesih,

 • Logističnih procesih,

 • Procesih pakiranja,

 • Nabavnih procesih,

 • Procesih planiranja proizvodnje ter

 • Procesih nenehnega spremljanja in izboljševanja kakovosti.

 

Izpostavljeni rezultati:

 • Optimiziran proizvod. prostor,

 • Višja produktivnost in učinkovitost dela,

 • Nižji stroški ne-kakovosti,

 • Manj zastojev,

 • Hitrejše odpreme.

 

 

Fotogalerija