Novice


Pobuda za razveljavitev razpisa »Izdelava projektne in investicijske dokumentacije projekta Digitalna preobrazba zdravstva«

Dne 28. 4.2022 je bil objavljen razpis »Izdelava projektne in investicijske dokumentacije projekta Digitalna preobrazba zdravstva«. Na GZS pri Združenju za informatiko in telekomunikacije in Zbornici poslovno storitvenih smo veseli, da so v pripravi prvi koraki za črpanje sredstev iz Načrta za okrevanje in odpornost, vendar menimo, da razpis za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije ne ustreza strokovnim podlagam in praksam izvajanja tovrstnih projektov.

 

Menimo, da je cena nesorazmerna vrednosti investicijskih  sredstev, ter da je treba najprej definirati projekte in šele na osnovi tega narediti investicijsko študijo in nato razpis. Predvsem pa predlagamo razveljavitev trenutnega razpisa ter razbitje na manjše, obvladljive sklope.

Ministrstvu za zdravje smo predlagali, da ponovno preuči dokumentacijo in jo uskladi z določili ZJN-3 ter pravili stroke oziroma dobrih praks in postavi realne zahteve za izvedbo.

 

Več o dopisu si lahko preberete tukaj >>

 

Fotogalerija