Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti

Novice


Razpis za podelitev nagrade FENIKS za projekt leta 2023 na področju management consultinga


GZS – Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, v skladu s Pravilnikom o podeljevanju nagrad FENIKS in o nominacijah za nagrado CONSTANTINUS objavlja

 

Razpis za podelitev nagrade »FENIKS«
za projekt leta 2023 na področju management consultinga


!!!PRIJAVE NA RAZPIS SO ŽE ZAPRTE!!!

Nagrado »FENIKS« bomo podeli na svečani slovestnosti, ki bo potekala v sredo, 17. aprila 2023, 10:00-12:00, v dvorani A na GZS. Po podelitvi bo sledila pogostitev.


Namen razpisa je:

  • izbrati in nagraditi svetovalni projekt leta – podeliti nagrado »FENIKS«,
  • spodbuditi kakovost, inovativnost in učinkovitost svetovalnih projektov,
  • promovirati dejavnost svetovanja vodstvom gospodarskih družb in podjetnikom.


Pogoji sodelovanja:

Zbornica podeljuje nagrado »FENIKS« svojim članicam in  ostalim gospodarskim družbam ali samostojnim podjetnikom s sedežem v Sloveniji, ki se ukvarjajo s svetovalno dejavnostjo za uvedene svetovalne projekte.

Za nagrado lahko kandidirajo izvajalci projektov, ki so bili zaključeni v obdobju dveh let do objave razpisa. Vsak predlagatelj lahko prijavi največ dva projekta.


Merila za nagrado in nominacije:

Vloge bo ocenjevala posebna komisija, skladno s Pravilnikom o nagradah, in pri tem upoštevala naslednja merila:

        I.            VPLIV NA USPEŠNOST ORGANIZACIJE: vpliv na prihodek / dobiček, izboljšanje procesov in proizvodov, povečanje produktivnosti, učinkovitost organizacijskih sprememb.

     II.            RAZVOJNA USPEŠNOST: tržna uspešnost, pozitiven vpliv na okolje, inovacije, razvoj in izboljšanje usposobljenosti podjetja in njegovih človeških virov.

  III.            INOVATIVNOST SVETOVANJA IN REŠITVE: kreativnost rešitev in metod, zadovoljstvo strank, zadovoljstvo sodelujočih partnerjev in njihovih zaposlenih, kakovost dokumentov, upravljanje sprememb in vodenje projektov.

  IV.            UČINKOVITOST PROJEKTA: cena / uspešnost, nadzor stroškov, hitrost izvedbe, dolgoročni učinki, ponovljivost, organizacija in kakovost mednarodnega sodelovanja.

    V.            MEDNARODNA DIMENZIJA: ustvarjanje kakovostnih delovnih mest, učinki na regionalno in nacionalno gospodarstvo, skladnost z razvojnimi programi.


Način prijave:

Vloga mora vsebovati izpolnjene obrazce, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji. Pripravili smo tudi krajša NAVODILA za vašo prijavo.

Prijavno dokumentacijo je potrebno predložiti v elektronski obliki preko spletne prijave. Spletni prijavni obrazec je dosegljiv tukaj: https://gzs.1ka.si/feniks2023

 

Razpisna dokumentacija (obrazci in navodila) je na voljo na sedežu Zbornice poslovno storitvenih dejavnosti, objavljena je tudi na spletni strani www.gzs.si/zpsd  v rubriki »Nagrada FENIKS«. Razpisno dokumentacijo lahko Zbornica na zahtevo posreduje tudi po elektronski pošti.

 

Prijavnina:

Za člane Zbornice poslovno storitvenih dejavnosti je sodelovanje brezplačno, ostali prijavitelji morajo ob prijavi poravnati prijavnino v višini 200 EUR +  22 % DDV.

Prijavnina mora biti nakazana na enega od spodnjih transakcijskih računov GZS najkasneje do 19. 02. 2024:   

NLB d.d. IBAN SI56029240017841495; SWIFT LJBASI2X

SKB d.d. IBAN SI56031001002177231; SWIFT SKBASI2X.

Pri plačilu obvezno navedite sklicno številko: SI00 2180-39.

 

Posredovanje vlog:

Vlogo oddajte preko spletnega obrazca »VLOGA NA RAZPIS FENIKS 2023«, ki je na voljo na naslednji povezavi: https://gzs.1ka.si/feniks2023

Komisija bo obravnavala vse vloge, ki bodo v skladu z razpisnimi pogoji. 

Rok za oddajo prijav na razpis smo podaljšali do ponedeljka 19. 2. 2024. 

!!!PRIJAVE NA RAZPIS SO ŽE ZAPRTE!!!

 

Podelitev nagrade:

Nagrado »FENIKS« bomo podeli na svečani slovestnosti, ki bo potekala v sredo, 17. aprila 2023, 10:00-12:00, v dvorani A na GZS. Po podelitvi bo sledila pogostitev.

Nagrajenec – izvajalec projekta – bo na podelitvi prejel kipec Feniks. Sodelavci v projektu in naročnik projekta pa prejmejo priznanje.

 

Informacije:

GZS – Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti

Dimičeva 13, 1000 Ljubljana

Tel.:  01-589-81-93

E-pošta: zpsd@gzs.si

 

 

 

Fotogalerija