Združenje kovinskih materialov in nekovin

Prostovoljno članstvo v GZS

DZ je 26. maja 2006 sprejel zakon o gospodarskih zbornicah, ki uvaja prostovoljno članstvo v zbornični sistem, ki je bil objavljen v(UL RS, št. 60/2006, z dne 9.6.2006).

Zakon predpisuje postopek za ustanovitev, delovanje in prenehanje gospodarskih zbornic, hkrati pa nadomešča do sedaj veljavni zakon o Gospodarski zbornici Slovenije (GZS).

Sprejeti zakon opredeljuje gospodarsko zbornico kot samostojno, prostovoljno, interesno in nepridobitno združenje pravnih in fizičnih oseb, ki na trgu samostojno opravljajo pridobitno dejavnost. Po vladnih ocenah lahko tak zakon bistveno prispeva k spodbujanju učinkovitosti gospodarskih zbornic, učinkovitejšemu sodelovanju pri izražanju interesov in k razbremenitvi gospodarstva.

GZS nadaljuje z delovanjem. Poslovni subjekti, ki so združevali članstvo še pred sprejetjem novega zakona o gospodarskih zbornicah lahko še naprej ostanejo včlanjeni v GZS, lahko pa  se vključijo tudi v kako novonastalo zbornico.

Pravna naslednica GZS je ostala skrbnica sedanjega premoženja, za katerega bo skrbela do njegove fizične razdelitve, to je najkasneje dve leti po uveljavitvi zakona. Novonastale zbornice bodo imele pravico do uporabe infrastrukture GZS in delitve njene lastnine, vendar le če jim bo priznala reprezentativnost.

Zakaj nadaljevati članstvo v  GZS Združenju kovinskih materialov in nekovin?

 

Avtor: Združenje kovinskih materialov in nekovin

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.