Združenje kovinskih materialov in nekovin

Prednosti članstva v Združenju kovinskih materialov in nekovinNaše poglavitne naloge so skrb za strokovnost in ugled dejavnosti. Zastopanje interesov članov, izobraževanje, mednarodno povezovanje in nudenje podpore članom.

Naši člani imajo dostop do različnih ugodnosti:  


·        Prednost pri brezplačnih predavanjih in dogodkih;

·        popusti pri udeležbi na delavnicah;

·        spletna promocija podjetja;

·        popusti pri najemu dvoran;  

·        ažurno in sprotno obveščanje preko portala;

·        sodelovanje pri skupnih prijavah na projekte pri javnih razpisih;

·        sodelovanje na poslovnih srečanjih, ki jih organizira GZS,

·        organizirano lahko vplivamo na oblikovanje različnih predpisov,  ki so pomembni za gospodarstvo;

·        v interesu gospodarstva in v imenu GZS Združenja kovinskih materialov in nekovin, lahko vplivamo na spremembo zakonodaje;

·        vpliv na oblikovanje predpisov, ki so potrebni in v interesu gospodarstva itd.


Aktualno za člane:

 • Poslovna akademija GZS vam ponuja praktična usposabljanja in izobraževanja s področja pomembnih sprememb zakonodajne, delovnih razmerij, carin, davkov, računovodstva in financ, komerciale, mednarodnega poslovanja, in trgovine. Aktualne vsebine Poslovne akademije GZS so namenjene vsem, ki želite nadgraditi uporabna poslovna znanja in veščine, izmenjati izkušnje in skozi mreženje ustvariti nove poslovne priložnosti.
 • Član-Članu; Ponudnik s pristopom poleg objave ponudbe na spletni strani clan-clanu.gzs.si pridobi osnovni paket oglaševanja, ki zajema:

  - objavo na vstopni strani portala GZS v posebnem pregledu zadnjih objav popustov,
  -
   enkratno objavo v Poslovnem tedniku, - objavo novih vpisanih naročnikov sistema v posebni rubriki revije Glas gospodarstva. 

 • Infopika je svetovalni center GZS, kjer na enem mestu 26 strokovnjakov z 12 poslovnih področij nudi različne poslovne informacije in nasvete s področja davkov, delovnih razmerij, intelektualne lastnine, e-poslovanja in informatike, izobraževanj, mednarodnega poslovanja, podjetniškega poslovanja ipd.
 • Oglaševanje in promocija; Raznovrstna oglasna mesta v poslovni stavbi GZS izkoriščajo čas, ki ga številni udeleženci prireditev in obiskovalci preživijo na GZS. Poleg oglaševanja v zgradbi je možno tudi oglaševanje v tiskanih in elektronskih gradivih ter podatkovnih bazah GZS
 • Mednarodno poslovanje; GZS izvaja aktivnosti na področju mednarodnega poslovanja v okviru svojega programa Go International Slovenia.

  Poslovne delegacije na tuje trge -bližnji trgi
  Poslovne delegacije na tuje trge – oddaljeni trgi
  Obiski sejmov v tujini
  Poslovna srečanja s tujimi delegacijami v Sloveniji
  Mednarodne konference
  Seminarji (Poslovni zajtrki, Poslovni stiki na GZS ipd.)
  Mreženja (B2B srečanja)
  Zastopanje podjetij na dogodkih v tujini (sejmi, B2B srečanja, delegacije)
  Iskanje tujih partnerjev za slovenska podjetja
  Organizacija poslovnih dogodkov z mednarodno vsebino za domače in tuje naročnike

 • Certifikat Excellent SME; Certifikat pomeni verodostojno priznanje za preteklo dobro delo, omogoča večjo prepoznavnost v poslovnem okolju in hkrati spodbuja dobre in etične poslovne običaje.
 • Uporabne povezave; podatkovne zbirke; informacije o slovenskem in tujem poslovnem okolju; aktualni razpisi; EEN poslovne priložnosti; cenik produktov in storitev GZS; viri financiranja
 • Poslovne priložnosti iz mreže EEN; Borza mednarodnega poslovnega sodelovanja podjetjem brezplačno omogoča, da preko Evropske podjetniške mreže sklenejo poslovno sodelovanje. Podjetja se lahko naročijo na ponudbe in povpraševanje tujih podjetij, lahko pa tudi sama posredujejo svojo ponudbo za poslovno sodelovanje v tujini.
 • Finančni podatki in bonitetne informacije AJPES; Glede na vaš interes vam iz različnih virov pripravimo kontaktne podatke proizvajalcev, trgovcev, združenj ali drugih organizacij v tujini.
 • Certificiranje znanj za člane NS in UO; Certificiranje znanj članov NS in UO je postopek pridobitve strokovne kvalifikacije posameznika v skladu z vnaprej določenim učnim načrtom, ki dokazuje določeno raven usposobljenosti za opravljanje nadzorne funkcije.
 • Mednarodna BORZA ponudb in povpraševanj: www.borza.org  
 • SloExport: http://www.sloexport.si

Za člane organiziramo tudi strokovne seminarje na želeno temo in iščemo skupne rešitve ob nastalih situacijah.

Zakaj ostati član?

 Avtor: Združenje kovinskih materialov in nekovin

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.