Združenje kovinskih materialov in nekovin

Proizvodnja pomožnih materialov za metalurgijo in livarstvo

Production of auxiliary materials for metallurgy and foundries


Exoterm-it d.o.o.

Struževo 66, 4000 Kranj

 EXOTERM-IT d.o.o. je vodilni proizvajalec in dobavitelj pomožnih materialov za livarstvo in metalurgijo z več kot petdesetletno tradicijo.

 Exoterm-IT d.o.o., is a leading manufacturer and supplier of auxiliary materials for foundry industry and metallurgy with more than fifty years of tradition.

 +386 (0)4 2770-700


 exoterm@exoterm.si
  www.exoterm.si

 Bojan Veber
 Janko Čevka
 
  EKW – Kremen d.o.o.

  Dolenje Mokro Polje 40, 8310 Šentjernej

   Skupino Kremen sestavljajo podjetja za pridobivanje, predelavo, proizvodnjo in prodajo kremenovih surovin ter izdelavo ognjevarnih materialov (vlažne, suhe in plastične mase).

   The Kremen Group consists of companies for the extraction, processing, production and sale of quartz raw materials and for the production of refractory materials (damp, dry and plastic mass).

   +386 7 3933 200


   info@kremen-nm.si
    www.kremen.si

   
  Bojan Damjanovič
   
   Termit d.d.

   Drtija 51, Drtija, 1251 Moravče

    Podjetje TERMIT d.d. je rudarsko podjetje za proizvodnjo in predelavo kremenovih peskov ter izdelavo pomožnih livarskih sredstev za livarne in železarne. S svojim proizvodnim programom nudimo rešitve in inovativne tehnologije za potrebe livarstva, gradbeništva, urejanja športnih igrišč in travnatih površin v državah Srednje in Jugovzhodne Evrope. Iz lastnih oplaščenih, sušenih in sejanih peskov izdelujemo jedra po Croning in Cold-Box postopku. S programom pomožnih livarskih sredstev pokrivamo vse proizvodne procese v livarnah; od izdelave jeder, priprave taline, formanja, premazovanja do litja vseh vrst železnih in barvnih kovin.

    Company TERMIT d.d., is a mining company for the production and processing of silica sands and the production of auxiliary casting material for foundries and ironworks.
   Our production programme offers solutions and innovative technologies for the needs of casting, civil engineering, and management of sports facilities and grass areas in Central and Southeasters Europe.
   We produce cores from our own precoated, dried and sieved sands using Shell and Cold-Box process.
   With the programme of auxiliary casting material we cover all production processes in foundries; from core production, melt preparation, forming, coating, and finally casting all types of ferrous and non-ferrous metals.


    01 7247 640
    01 7231 121

    info@termit.si
     www.termit.si


    Anton Serianz
    
    Togo d.o.o.

    Bistriška cesta 85, 2319 Poljčane

     Začetki podjetja segajo v leto 1991, ko smo začeli kot majhno proizvodno – trgovsko podjetje. Imamo več kot 20 let izkušenj na področju ognjevzdržnih materialov. Ukvarjamo se predvsem z proizvodnjo in inženiringom ognjevzdržnih materialov.

     Due to the company’s business policy regarding maintaining a high level of quality of the products and constant investing into development, company TOGO has become one of the leading producers of refractory material in this region since its foundation in 1991.

     +386 (0)2 80 29 160
     +386 (0)2 80 29 164

     tajnistvo@togo.si
      www.togo.si

     Tomislav Pugelj
     Ernest Plesnik