Združenje kovinskih materialov in nekovin

Sekcija zbiralcev in predelovalcev kovinskih in nekovinskih materialov

Section of collectors and processors of metal and non-metallic materials


DINOS d.d.

Šlandrova ulica 6, 1000 Ljubljana

 Podjetje je že 70 let eno vodilnih na področju zbiranja in predelave odpadkov. V sklopu skupine Dinos deluje 19 skladišč po Sloveniji in DROE Unirec.

 Dinos is already 70 years one of the leaders in the field of waste collection and processing. In Dinos group operates 19 scrapyards all over Slovenia and packaging waste management Unirec.

 080 4433
 +386 (01) 561 06 30

 info@dinos.si
  www.dinos.si

 Damijan Zorko
 Benjamin Bambič
 
  GOR d.o.o.

  Meškova 9, 3000 Celje

   Podjetje se ukvarja z predelavo oz. sortiranjem mešane komunalne embalaže.

   The company is engaged in the processing and sorting of mixed municipal packaging.

   01-788-89-47


   gor.doo@siol.net
   

   


   Gorenje Surovina d.o.o.

   Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor

    Našim partnerjem iz industrije, trgovine, obrti in javnega sektorja ponujamo celovito rešitev za vse vrste odpadkov. Z odpadki ravnamo kot z dragoceno sekundarno surovino in poskrbimo, da se koristni kovinski in nekovinski materiali vrnejo nazaj v proizvodnjo, ostanek pa pripravimo za energetsko izrabo.
   Naj vaši odpadki postanejo naša skrb.

    We offer comprehensive solutions for all sorts of waste to our partners in industry, trade, craft, and public sector. We handle wastes as precious secondary raw material taking care of useful metal and non-metal materials to be returned into production, while preparing the residues to be turned into energy.


    + 386 (0) 2 70 72 110
    080 80 79
    +386 (0) 2 237 23 04


    surovina@surovina.com
     http://surovina.si


    Jure Fišer
    
    Kostak d.d.

    Leskovška cesta 2 a, 8270 Krško

     Podjetje izvaja predelavo mešanih komunalnih odpadkov, embalaže in papirja, proizvaja alternativna goriva iz odpadkov ter storitve odlaganja industrijskih odpadkov.

     The company carries out processing of mixed waste, packaging and paper, SRF production and industrial waste disposal services.

     07/48 17 282


     kostak@kostak.si
      www.kostak.si

     Miljenko Muha
     
     Meltal IS d.o.o.

     Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor

      Podjetje se ukvarja z odkupom , reciklažo in prodajo vseh vrst odpadnih barvnih kovin in žleza.

      We deal with buying, recycling and selling of all kinds of non-ferrous metals and iron scrap.

      02/788 0 178


      info@meltal.si
       www.meltal.si

      Iztok Snežič
      
      P.URŠIČ d.o.o.

      Tovarniška cesta 51, 2342 Ruše

       
      Ukvarjamo se z zbiranjem in predelavo različnih kovinskih odpadkov in odpadnega stekla, zbiranjem odpadne embalaže in odpadnih akumulatorjev ter prodajo pločevin, profilov in cevi. Opravljamo demontaže in razreze kovinskih konstrukcij. Smo zbirno mesto za izrabljena vozila.


       We work in collecting and processing different type of metal scrap and waste glass, collecting packaging waste, waste batteries and accumulators and the sale of sheet metal, pipes and profiles. We perform dismantling and cutting of metal constructions. We are also a collecting spot for end-of life vehicles.


       02 6688033
       02 6688034

       p.ursic@amis.net
        http://www.p-ursic.si/


       Iris Leskovar
       
       Skrin d.o.o.

       Poljubinj 98, 5220 Tolmin

        Podjetje Skrin je proizvajalec jeklene strešne kritine, krovskih izdelkov in drobno kovinskih izdelkov. Proizvodni program drobno kovinskih izdelkov zajema storitve izdelave, dodelave, sestave polizdelkov za potrebe bele tehnike ter razne priključke, kontakte iz žic različnih galvanskih obdelav.

        Skrin is a manufacturer of steel roofing, roofing products and fine metal products. Our manufacturing program features the services of creation, finalization and construction of semi-finished products for different home appliances, contacts and connectors from sheets and wires.

        05 3811280
        05 3811285
        05 3882187


        info@skrin.si
         www.skrin.si


        Igor Kavčič Feltrin