Združenje kovinskih materialov in nekovin

Naloge


Na podlagi določil Zakona o Gospodarski zbornici Slovenije, Statuta GZS in pravil GZS-Združenja kovinskih materialov in nekovin ter sprejetih sklepov organov so najpomembnejše dejavnosti združenja naslednje:

 • uveljavljanje interesov članic, ki imajo večinsko podporo v organih združenja,
 • obravnava predlogov predpisov ter posredovanja mnenj in pripomb, s ciljem uveljavljanja interesov članic,
 • posredovanje informacij o stanju dejavnosti proizvodnje kovin in njenem položaju do celotnega gospodarstva in drugih, glede na vrsto in pomembnost informacij,
 • sodelovanje v standardizacijskih, meroslovnih in drugih državnih institucijah glede uvajanja standardizacije in tehnične regulative ter zadev s področja preizkušanja in certificiranja,
 • sodelovanje in vplivanje na oblikovanje slovenske tehnične regulative v postopku izvajanja predpisov EU,
 • zastopanje interesov članic na razvojno - raziskovalnem in tehnološkem področju,
 • promocija članic doma in v tujini s posredovanjem poslovnih ter strokovnih informacij,
 • izvajanje javnih pooblastil na področju strokovnega izobraževalnega sistema,
 • sodelovanje pri oblikovanju izobraževalnih programov na področju poklicnega in višjega strokovnega izobraževanja,
 • sodelovanje in izvajanje pogajalskih aktivnosti pri oblikovanju in uveljavljanju kolektivne pogodbe dejavnosti,
 • zastopanje interesov članic na področju socialne politike.

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.