Združenje lesne in pohištvene industrije

Novice


Arhiv: DESET PREDNOSTNIH PANOŽNIH NALOG za prehod lesnopredelovalne panoge v na znanju temelječo panogo

UO ZLPI je 5.septembra gostil najbolj aktivne predstavnike lesnopredelovalne panoge, s ciljem poenotenja glede prestrukturiranja lesnopredelovalne panoge. ZLPI je pripravilo predlog desetih prednostnih panožnih nalog, ki so bile na seji soglasno sprejete. S tem bo zagotovljena večja usklajenost med panožnimi akterji, kar bo izboljšalo možnosti za izboljšanje poslovanja panoge v prihodnjih letih.

 

DESET PREDNOSTNIH PANOŽNIH NALOG

za prehod lesnopredelovalne panoge v na znanju temelječo panogo

 

USTVARITI OKOLJE ZA KONKURENČNOST

1. Ustvariti konkurenčnosti bolj prijazno okolje v Sloveniji /upoštevati predloge delodajalskih združenj

2. Okrepiti sektorski pristop za gozdno lesno verigo

  • Dopolnjevati akcijski načrt Les je lep in ga  izvajati preko medresorske skupine  GOZD LES
  • Omogočiti sektorsko črpanje sredstev iz EU skladov v novi finančni perspektivi
  • Krepiti povezanost in usklajenost panožnih ustanov

 

OKREPITI VLAGANJA V LESNOPREDELOVALNIH PODJETJIH

3. Povečanje vlaganj v tehnološko opremo v lesnopredelovalnih podjetjih iz celotne verige

  • Za primarno predelavo lesa (izdelava različnih polizdelkov) in za proizvodnjo končnih izdelkov (stavbno pohištvo, lesena gradnja, pohištvo) - to velja za vse ukrepe za podporo lesnopredelovalnim podjetjem

4. Povečanje vlaganj v raziskave, razvoj in inovacije v lesnopredelovalnih podjetjih

5 . Podpora razvojnim projektom za razvoj novih izdelkov in storitev,  ali  za izboljšavo obstoječih končnih izdelkov v lesnopredelovalnih podjetjih

6. Podpora izobraževalnim procesom lesnopredelovalnih podjetjih

7. Podpora lesnopredelovalnim podjetjem pri razvoju blagovnih znamk in trženju v tujini

 

 OKREPITI  PANOŽNO MREŽO ZA PODPORO PODJETJEM

8. Okrepiti in nadgraditi (prilagoditi sodobnim potrebam) panožno podporno mrežo (npr. po Avstrijskem vzoru) in njeno sodelovanje z ministrstvi

  • Panožni izobraževalni sistem (prilagoditi srednješolsko in višje oz. visokošolsko izobraževanje potrebam podjetij)
  • Razvojno raziskovalno področje (okrepiti predvsem aplikativne raziskave izvajane v sodelovanju s podjetji)
  • Razne podporne aktivnosti - obstoječe in morebitne nove organizacije se smiselno specializirajo za potrebna področja podpore panožnim podjetjem npr. za; lobiranje, tržne raziskave, raziskave o delovanju konkurence, izdelava strategij za posamezne dele panoge, podporo pri osvajanju novih trgov, marketing za podjetja, krepitev inovacijskih dejavnosti v podjetjih in za podporo pri prehodu inovacij na trg, podporo izobraževanju zaposlenih, formiranje projektov za skupine podjetij, podporo pri prijavljanju na tovrstne projekte in pri njihovem izvajanju…
  • Imenovanje ljudi (lahko direktorata) na pristojnem ministrstvu, ki bodo skupaj s panožno podporno mrežo izvajali akcijski načrt Les je lep

9. Zagotoviti sredstva za kvalitetno delo panožne podporne mreže

Formiranje agencije za les, prolesa, sklada za prestrukturiranje panoge…, s ciljem zagotovitve dolgoročnega financiranja izbranih nalog panožne mreže.

 

UREDITI DOLGOROČNO OSKRBO S HLODOVINO

10. Zagotovitev redne dolgoročne oskrbe s hlodovino iz Slovenskih gozdov, tako državnih kot zasebnih, ki naj omogoči čim večjo predelavo lesa, do čim višje stopnje, v Sloveniji.

 

 

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.