Združenje lesne in pohištvene industrije

Novice


Arhiv: Pomladansko srečanje predsedstva UO ZLPI z ministroma Židanom in Dragonjo o prestrukturiranju lesno-predelovalne industrije

25. oktobra se je predsedstvo ZLPI ( mag. Andrej Mate predsednik, Franc Zupanc podpredsednik, Alojz Burja in Igor Milavec), z Zvezo lastnikov gozdov in predsednikom Sveta za gozdno lesno verigo sestalo z ministroma mag. Dejanom Židanom in Metodom Dragonjo in njunimi ožjimi sodelavci. Tema pogovorov je bila prestrukturiranje lesno-predelovalne panoge v obdobju 2014-2020 v sklopu akcijskega načrta Les je lep.  
 
 
 
Predstavniki panoge so se zavzeli za sektorski pristop pri reševanju panožnih problemov, ministra pa ji tega nista mogla zagotovoviti. Na koncu so bili sprejeti sledeči sklepi:
 
1. Slovenski gozd d.o.o. podpiramo, lesarji ga vidijo kot priložnost za ureditev oskrbe s surovino.
 
2. Akcijski načrt »Les je lep« prenovimo, ne nujno formalno preko VRS. V kratkem, skupaj s poročanjem za 2013.
 
3. Promocija lesa  - poudarek in mobilizacija na obeh ministrstvih, sredstva poskusimo pridobiti (Agencije za les ne more obljubiti, lahko poskusimo s pozicijo na SPIRIT / ali z ohranitvijo združenja na GZS, panožnih ljudi na MGRT ni).
 
4. Tri RCSG v lesarski panogi bo MGRT peljalo naprej.
 
5. EXPO Milano 2015 – poudarek na zeleno, aktivno, zdravo + slovenski paviljon iz lesa. Poziva lesarje, da EXPO maksimalno izkoristijo in ga napolnijo z vsebino.
 
6. Glede razvoja bodo poleg predstavljenih možnosti tudi v prihodnje priložnosti za večje projekte.
 
7. Svet za gozdno lesno verigo postane posvetovalni organ obeh ministrov. Okrepi se sestava iz MGRT ter iz predstavnikov lesarske panoge.
 
8. PRP poskusimo približati čim bolj vzdolž gozdno-lesne verige. (PRP predstavitev na seji Sveta 12.5.2014).
 
9. Zeleno javno naročanje: dvigniti delež lesa pri gradnjah na 30%, poleg tega na podlagi sklepa VRS MKO pripravi metodologijo življenjskega cikla izdelka.

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.