Združenje lesne in pohištvene industrije

Novice


Arhiv: Tretji razvojni dan gozdno-lesnega sektorja

 

V četrtek, 3. oktobra 2013 je bil na Gospodarskem razstavišču v okviru obsejemskih dejavnosti sejma AMBIENTI Ljubljana 2013 organiziran 3. RAZVOJNI DAN GOZDNO-LESNEGA SEKTORJA.

Namen dogodka je bil predstaviti strokovni in širši javnosti pestrost in širino razvojnih aktivnosti v gozdno-lesni verigi, ki dokazuje, da je les visokotehnološki material prihodnosti. Razvojni dan je bil tudi odlična priložnost za medsebojno spoznavanje in povezovanje raziskovalcev iz razvojnih organizacij in razvojnikov iz podjetij z ciljem prenosa znanja, novih idej in projektov. To potrjuje tudi število zbranih aktivnih projektov (zbornik 3. razvojnega dne vsebuje preko 70 projektov) in udeležba preko 60 udeležencev na letošnjem razvojnem dnevu in podobna udeležba v preteklih dveh letih.

Fokus 3. razvojnega dne je bil poleg predstavitve rezultatov najpomembnejših sektorskih projektov predvsem strategija pametne specializacije oz. ostali strateški in programski dokumenti v naslednji finančni perspektivi 2014-2020, z vidika možnega dostopa gozdno-lesnega sektorja do evropskih in domačih razvojnih in investicijskih sredstev. 

 Uvodni nagovor je podala Sabina Koleša, direktorica direktorata za podjetništvo in konkurenčnost na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Poleg nekaterih pomembnejših R&R projektov, so se predstavili tudi trije razvojni centri slovenskega gospodarstva; RC 31 d.o.o., INTECH-LES d.o.o.  in RACE KOGO d.o.o.. Predstavili so rezultate svojega dosedanjega razvoja in načrte za prihodnost.

Na okrogli mizi, ki jo je vodil prof.dr. Miha Humar, so v strokovni, zanimivi, na trenutke konstruktivno polemični razpravi, sodelujoči nanizali vrsto ovir pa tudi priložnosti za večje razvojno sodelovanje med podjetji in R&R institucijami. Dotaknili so se tudi strategije pametne specializacije in drugih strateških in programskih dokumentov. Vsekakor spada gozdno-lesni sektor in les kot material med prioritete države, za sam dostop do evropskih in domačih javnih sredstev za razvoj pa se moramo znati povezovati in razvijati kompetence za pripravo in izvedbo dobrih projektov.

PROGRAM

Uvodni nagovori

- mag. Sabina Koleša, generalna direktorica Direktorata za podjetništvo, konkurenčnost in tehnologijo pri MGRT

- Jošt Jakšav.d. generalnega direktorja Direktorata za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

 

Predstavitev dosežkov razvojno-raziskovalnih projektov in primerov dobre prakse sodelovanja podjetij in RR organizacij

- prof.dr. Miha Humar,  Preprečevanje vlaženja lesa, kot merilo učinkovitosti zaščite lesa pred glivami razkrojevalkami

- doc.dr. Tomislav Levanič,  Clustering knowledge, Innovation and Design in the SEE WOOD sector

- dr. Boštjan Lesar, Postavitev sistema za spremljanje življenjske dobe zaščitenega in termično modificiranega lesa

 - Barbara Šubic, Ecological wooden window insulation (Eco-Innovation)

 

Predstavitev rezultatov Razvojnih centrov slovenskega gospodarstva

- dr. Robert Ivančič, INTECH-LES, Razvojni center interdisciplinarnih tehnologij in izdelkov na področju lesarstva

- Bernard Likar, RC 31, Razvojni center kreativne pohištvene industrije

 - Anton Strgar, RACE KOGO, Razvojni center koroškega gospodarstva

 

 Okrogla miza: Ali ima gozdno-lesni sektor svoje mesto v politikah, razvojnih in operativnih dokumentih kot podlage za možnost črpanja razvojnih in investicijskih sredstev v naslednji finančni perspektivi EU 2014-2020?

Pogovor bo vodil prof.dr. Miha Humar, UL, BF, Oddelek za lesarstvo.

Udeleženci pogovora;

mag. Sabina Koleša, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
- prof.dr. Hojka Kraigher, Gozdarski inštitut Slovenije
- prof. dr. Marko Petrič, UL, BF, Oddelek za lesarstvo
- mag. Mateja Mešl, Inštitut za papirništvo
- dr. Peter Venturini, HELIOS d.d.

 

Dogodek je povezovala in vodila dr. Nike Krajnc, Gozdarski inštitut Slovenije.

 

 

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.