Združenje lesne in pohištvene industrije

Novice


Arhiv: Konferenca »PROLES«, trajna promocijsko razvojna podpora gozdno lesni verigi v Sloveniji

V sredo 13. marca 2013 je bila na Gospodarskem razstavišču v okviru obsejemskih dejavnosti sejma DOM 2013 organizirana konferenca »PROLES«, TRAJNA PROMOCIJSKO RAZVOJNA PODPORA GOZDNO LESNI VERIGI V SLOVENIJI.

Konferenca je bila namenjena iskanju odgovora na vprašanje, ali s Sloveniji potrebujemo »Proles« in na kakšen način bi ga lahko vzpostavili. V razvitejših evropskih državah imajo namreč gozdno lesne verige praviloma svoje organizacije za trajno promocijsko in razvojno podporo. Dobro poznana tovrstna organizacija je ProHolz iz Avstrije. Prestrukturiranje za krepitev konkurenčnosti lesne industrije, kakor tudi celotne gozdno lesne verige, je namreč zelo zahteven proces, ki mora biti podprt tudi s ustrezno podporo promocijsko in razvojno podporo.

Mnenja udeležencev konference so bila, da "Proles" potrebujemo, saj je podoben sistemski pristop gozdno lesni verigi prisoten v mnogih z gozdom bogatih deželah. Zato je lahko pomembno sredstvo za doseganje ciljev iz AN in drugih potreb gozdno lesne verige v Sloveniji. Da pa naj bo nova organizacija predvsem dopolnitev  delovanja obstoječih sektorskih organizacij. 
 
Ključni izziv je seveda zagotoviti stabilno financiranje, zato je bil podprt predlog, da bi podobno kot v Avstriji, za prva tri leta sredstva zagotovila država, drugače te organizacije še dolgo ne bomo imeli. V tem času pa bi poiskali vire za sofinanciranje Prolesa tudi s strani zasebnega sektorja iz gozdno lesne verige. Zaradi kratkega roka do začetka črpanja kohezijskih sredstev, je namreč potrebno zelo pospešiti nadgradnjo akcijskega načrta Les je lep, s pripravo čim bolj operativnega načrta za prestrukturiranje gozdno lesne verige v Sloveniji, s poudarkom na lesopredelovalni panogi, kot njenem najšibkejšem členu.

Konference se je udeležilo preko 120 udeležencev iz javne sfere, industrije, šolstva in znanosti ter medijev.

PROGRAM

 Pozdravna nagovora

mag. Andrej Mate, predsednik upravnega odbora Združenja lesne in pohištvene industrije pri GZS

prof. dr. Leon Oblak, Oddelek za lesarstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

 

Predstavitev dejavnosti iz akcijskega načrta Les je lep in tujih podpornih modelov

Natalija Medica, Akcijski načrt Les je lep - uspehi in izzivi

mag. Robert Režonja, Predstavitev možnih modelov upravljanja z državnimi gozdovi v Sloveniji

Mirijana Bračič, Vedno več ljudi živi in dela v lesenih stavbah.

Višnja Jurnjak, ProHolz Austria:  promocija lesa - uspešen način za povečanje konkurenčnosti sektorja

doc. dr. Andreja Kutnar, Kanadski model »Wood First«

Prvi del konferencebo moderirala doc. dr. Andreja Kutnar

 

Okrogla miza – Ali je za rešitev slovenske lesne industrije pomembna vzpostavitev organizacije za trženje, promocijo in povezovanje celotne slovenske gozdno-lesne verige?

Udeleženci okrogle mize;

mag. Sabina Koleša, generalnadirektorica Direktorata za podjetništvo, konkurenčnost in tehnologijo na MGRT

mag. Robert Režonja, vršilec dolžnosti generalnega direktorja, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo na MKO

Mitja Bolčič, Mizarstvo Bolčič, predsednik lesne sekcije pri OPZS

Prof.dr. Miha Humar, predstojnik BF Oddelka za lesarstvo

Igor Milavec, direktor Združenja lesne in pohištvene industrije pri GZS

Jože Sterle, direktor Združenja za gozdarstvo pri GZS

Jože Mori, Zveza lastnikov gozdov Slovenije

Okroglo mizo je moderirala doc. dr. Andreja Kutnar

 

 

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.