Združenje lesne in pohištvene industrije

Novice


Arhiv: Drugi razvojni dan gozdno-lesnega sektorja

 

GZS-Združenje lesne in pohištvene industrije in UL BF Oddelek za lesarstvo v sodelovanju z Gospodarskim razstaviščem, Gozdarskim inštitutom Slovenije, DIT Lesarstva Ljubljana in RC31 - Razvojnim centrom kreativne pohištvene industrije so 8.11.2012 organizirali 2. RAZVOJNI DAN GOZDNO-LESNEGA SEKTORJA.

Glavni namen dogodka je bil predstaviti strokovni in širši javnosti pestrost in širino razvojnih projektov, kateri potekajo v gozdno-lesni verigi, kar dokazuje, da je les visokotehnološki material prihodnosti. Poleg tega je dogodek odlična priložnost za medsebojno spoznavanje in povezovanje tako strokovnjakov kot tudi razvojnikov iz podjetij, ki lahko pripeljejo do prenosa znanja, novih idej in projektov. Glavni fokus tokratnega razvojnega dne pa je bil poleg predstavitve rezultatov najpomembnejših sektorskih projektov tudi aktualna tema - Sodobna industrijska politika v nastajanju in prihodnji razvojni programi EU; OBZORJE 2020, COSME in kohezija.

Dogodka se je udeležilo preko 80 poslušalcev iz vrst razvojno-raziskovalne sfere, podjetij, ministrstev, medijev in študentov, kar potrjuje aktualnost dogodka in tematike okrogle mize.

Spodaj, na koncu prispevka najdete objavljen tudi zbornik v katerem je zbranih preko 70 tekočih razvojnih projektov, kar je 20 več kot v lanskem zborniku.

Konferenca je pokazala, da je gozdarsko in lesarsko področje na raziskovalnih projektih zelo aktivno in da je preplet gospodarstva z raziskovalnimi ustanovami pri nas bistveno boljši kot na mnogih drugih raziskovalnih področjih. Iz pogovora v okviru okrogle mize pa so bile razvidne številne možnosti za oblikovanje projektov vezanih na rabo lesa tudi v novi finančni perspektivi EU.

 

PROGRAM

 

Uvodni nagovori

mag. Sabina Koleša, generalna direktorica Direktorata za podjetništvo, konkurenčnost in tehnologijo pri MGRT

Anica Zavrl Bogataj, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

prof.dr. Miha Humar, UL, BF, Oddelek za lesarstvo

 

Predstavitev rezultatov Razvojnih centrov slovenskega gospodarstva

Robert Ivančič, INTECH-LES, Razvojni center interdisciplinarnih tehnologij in izdelkov na področju lesarstva

Iztok Bizjak, RC 31, Razvojni center kreativne pohištvene industrije

Anton Strgar, RACE KOGO, Razvojni center koroškega gospodarstva
 

 

Predstavitev dosežkov razvojno-raziskovalnih projektov in primerov dobre prakse sodelovanja podjetij in RR organizacij

Barbara Šubic, Neja Rupnik, ECO-S Ecoinnovation v podjetju M-Sora Žiri

Marica Mikuljan, Ekoinženiring v podjetju Brest-Pohištvo Cerknica

prof.dr. Franc Pohleven, Biotehnološki procesi obdelave površin lignoceluloznih materialov

prof.dr. Hojka Kraigher, EUFORINNO, European Forest Research and Innovation

doc.dr. Jožica Gričar, ID:WOOD, Clustering knowledge, Innovation and Design in the SEE WOOD sector

dr. Andreja Kutnar, Vrednotenje življenjske dobe zunanjih lesenih oblog in njihov vpliv na okolje

 

Okrogla miza: Pogovor ob 12h – ima les svoje mesto v novonastajajoči nacionalni industrijski politiki kot podlagi za vključevanje v programa OBZORJE 2020 in COSME?

Pogovor je vodila mag. Mateja Mešl, TIA.

Udeleženci pogovora;

mag. Sabina Koleša, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

znan. svet. dr. Primož Simončič, Gozdarski inštitut Slovenije

Gregor Benčina, predsednik upravnega odbora Skupine Jelovica

 

Dogodek je povezovala in vodila dr. Nike Krajnc, Gozdarski inštitut Slovenije.

 

 

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.