Združenje lesne in pohištvene industrije

Novice


Arhiv: 1 seja Upravnega odbora ZLPI

17. maja 2011 je potekala 1 seja novega mandata UO ZLPI.

Na seji so bili imenovani g. Andrej Mate (inles) za novega predsednika in g. Franc Zupanc (Alples) za podpredsednika UO ZLPI. POnovno je bil imenovan tudi g. Igor Milavec za direktorja ZLPI v mandatu 2011-2015.

Andrej Mate je predstavil izhodišča za način dela UO ter za program dela Združenja v mandatu 2011-2015 ter predlog članov predsedstva UO. Generalno bo delo predsedstva vezano na 4 glavna področja;

  • Odnosi do drţave in lobiranje s fokusom na rezultatih – izboljšanje makroekonomskih pogojev.
  • Implementacija doseţkov na osnovi rezultatov na makro nivoju - doseganje konkretnih koristiza panogo in podjetja nasploh.
  • Sodelovanje z zunanjim okoljem (sindikati, mediji, šolstvo, razvojno-raziskovalne institucije,panožne podporne organizacije,..). Oblikovanje podpornega okolja. UO bo središče tegadogajanja. Bistveni bodo učinki za panogo, koliko ti deli panožne strukture prispevajo kskupnemu cilju.
  • Zagotovitev pogojev za delo Združenja.

UO bo center vodenja in usmerjanja panoge. Delovanje UO bo temeljilo na medsebojnem zaupanju,
korektnosti, odprtem dialogu znotraj ter enotnosti navzven.

Obravnavana sta bila tudi osnutek panožna strategija ter akcijski načrt, ki nastaja v okviru medresorske delovne skupune GOZ in LES. UO ZLPI podpira in aktivno sodeluje pri nastajanju teh za razvoj panoge zelo pomembnih dokumentov.

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.