Združenje lesne in pohištvene industrije

Novice


Arhiv: Konferenca kreativne pohištvene industrije

 

KONFERENCA KREATIVNE POHIŠTVENE INDUSTRIJE

Predstavitev razvojnih dejavnosti Razvojnega centra kreativne pohištvene industrije ter vizija razvoja kreativne pohištvene industrije


Konferenca kreativne pohištvene industrije

8. junija 2012, je bila na GZS izvedena zelo dobro obiskana konferenca kreativne pohištvene industrije, katere namen je bil predstavitev dejavnosti Razvojnega centra kreativne pohištvene industrije ter javna razprava o viziji razvoja slovenske kreativne pohištvene industrije s poudarkom na ukrepih države.
Konferenco je organiziral Razvojni center kreativne pohištvene industrije ob sodelovanju z Visoko šolo za dizajn iz Ljubljane ter Društvoma oblikovalcev Slovenije.


Konferenco so odprli mag. Sabina Koleša, vodja direktorata za podjetništvo in konkurenčnost pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Iztok Bizjak, predsednik uprave RC31 d.o.o. ter Nada Matičič, dekanja Visoke šole za dizajn iz Ljubljane, kot pokroviteljica konference, ki je potekala v okviru Design Week.
 

Preko 120 udeležencev iz vrst ministrstev, medijev, industrije, oblikovalcev in študentov je o pomenu oblikovanja v pohištveni industriji nagovoril mag. Samo Hribar Milič ter oblikovalka Lenka Kavčič.
V nadaljevanju so sledile predstavitve delovanja in vmesnih rezultatov Razvojnega centra kreativne pohištvene industrije, RC INTECH-LES ter RACE KOGO. Vsi trije razvojni centri delujejo na področju lesarstva, ter so sofinancirani iz štiriletnega programa Razvojnih centrov slovenskega gospodarstva, katerega vodi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.
 

Na okrogli mizi "Vizija razvoja kreativne pohištvene industrije s poudarkom na ukrepih države" so pod vodstvom Roberta Kluna, predsednika društva oblikovalcev Slovenije, svoja mnenja ter izkušnje na področju industrijskega oblikovanja nanizali;
mag. Sabina Koleša, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Miha Klinar, industrijski oblikovalec in vodja industrijskega oblikovanja v studiu Gigodesign.
Iztok Bizjak, predsednik uprave RC31 ter direktor GONZAGA-PRO d.o.o.
Francelj Zupanc, član uprave RC31 ter direktor ALPLES d.d.
 

Ključni zaključki konference so bili, da je potrebno OBLIKOVANJU, kot kompleksnemu sistemu, v današnjem času podati veliko večjo veljavo. Oblikovanje ni samo kot pre-večkrat ožje razumljeno oblikovanje izdelka temveč predvsem celovita storitev, katere osnova je lahko tudi uporaben izdelek.
Bistveno je preseganje oz. multidisciplinarni pristop k oblikovanju. Oblikovanje lahko bistveno pripomore k večanju vrednosti v očeh kupca, kar vodi k višji dodani vrednosti in s tem h konkurenčnosti. Dviguje narodno zavest in IDENTITETO! Govorci so se dotaknili tudi večkrat ne najboljšega sodelovanja industrije ter oblikovanja, kar pa je potrebno preseči, saj gre za soodvisnost, če želi gospodarstvo ponovno dosegati prave rezultate, biti inovativno in v ponos. Država ima resen namen podpreti krepite kreativne industrije tudi z konkretnimi ukrepi in tudi sama vključevati strokovne oblikovalce, nacionalno društvo v svoje programe. Del teh, za pohištveno industrijo pomembnih ukrepov, predvideva akcijski načrt "Les je lep", ki je pred sprejetjem na Vladi RS. Poudarjeno je bilo tudi, da so razvojni centri dober ukrep države v smeri spodbujanja razvoja, katerega velja ohraniti ter nadalje razvijati. Uspešni primeri skandinavskih držav namreč kažejo, da lahko le dolgoročna razvojna strategija, katero uresničevanje je trajna zaveza oblasti, doprinese k preboju.


Po koncu konference je sledilo odprtje priložnostne razstave vmesnih rezultatov razvoja RC31, ki bo v medetaži 4/5 nadstropja GZS, odprta še do 15. junija 2012.

 

Fotoutrinki:

 

 

 

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.