Združenje lesne in pohištvene industrije

Novice


Arhiv: Strateška konferenca o viziji prestrukturiranja slovenskega lesarstva

 GZS-Združenje lesne in pohištvene industrije in UL BF Oddelek za lesarstvo v sodelovanju z Gospodarskim razstaviščem, Gozdarskim inštitutom Slovenije, Inštitutom za lesarstvo in trajnostni razvoj, Lesarskim grozdom, Zvezo lesarjev Slovenije ter DIT Lesarstva Ljubljana je 9.11.2011 organizirali strateško konferenco

SLOVENSKO LESARSTVO - POGLED NAPREJ

VIZIJA PRESTRUKTURIRANJA SLOVENSKE LESNE INDUSTRIJE

Na izredno dobro obiskani konferenci je sodelovala vrsta kompetentnih govorcev in udeležencev okrogle mize iz javne sfere, industrije in šolstva ter znanosti, ki je osvetlila stanje v gozdno-lesnem sektorju ter prvič javno predstavila strateške smernice za nadaljnji razvoj sektorja. 

Uvodna nagovora

 • prof. dr. Katarina Čufar, prodekanja Oddelka za lesarstvo Biotehniške fakultete
 • Igor Milavec, direktor Združenja lesne in pohištvene industrije, pri GZS

Predstavitev stanja v gozdno lesni proizvodni verigi

 • mag. Mitja Piškur, dr. Nike Krajnc, Proizvodnja in struktura izvoza lesnih proizvodov
 • Bernard Likar, Vzroki za krizo lesne industrije
 • dr. Črtomir Tavzes, Stanje v slovenski lesni industriji

Strategije za prenovo gozdno lesne proizvodne verige

 • Anica Zavrl Bogataj, vodja Medresorske delovne skupine »Gozd – les«, Nov pristop k lesarstvu
 • dr. Miha Humar, vodja projekta CRP, Predstavitev projekta CRP Možnosti za prestrukturiranje Slovenske lesne industrije

Okrogla miza - Mnenje deležnikov gozdno-lesne proizvodne verige o strategiji razvoja

Okroglo mizo bo vodila dr. Nike Krajnc

Udeleženci okrogle mize;

 • mag. Andrej Mate,predsednik UO Združenja lesne in pohištvene industrije, pri GZS
 • Franci Zupanc, podpredsednik UO Združenja lesne in pohištvene industrije, pri GZS
 • mag. Samo Hribar Milič, predsednik GZS
 • Mitja Bolčič, predsednik Sekcije lesarskih strok pri OPZS
 • mag. Edita Granatir Lapuh, generalna direktorica Direktorata za podjetništvo na MG
 • Anica Zavrl Bogataj, gen.direkt. Direktorata za gozdarstvo na MKGP in vodja Medres. del. skupine »Gozd – les«
 • mag. Stojan Rovan, vodja sektorja za gozdarstvo, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
 • dr. Katarina Čufar, prodekanja za področje lesarstva
 • Aleš Hus,predsednik Skupnosti lesarskih srednjih šol

 

Zaključki konference bodo objavljeni v kratkem, predstavitve v uvodnem delu pa so dosegljivne na spodnjih povezavah.

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.