Združenje lesne in pohištvene industrije

Novice


Arhiv: Sklepi dveh matičnih odborov Državnega zbora RS glede osnutka Programa trajnostnega razvoja vrednostne verige lesa

26. januarja 2010 je bila v Državnem zboru v okviru skupne seje Odbora za gospodarstvo ter Odbora za okolje in prostor, opravljena razprava o osnutku "Programa trajnostnega razvoja vrednostne verige lesa", katerega je pripravila Služba Vlade za podnebne spremembe.

Sprejeti so bili sklepi in priporočilo Vladi R Slovenije, da jih upošteva pri pripravi zakonskih in podzakonskih predpisov ter v okviru javnih naročil na področju gradnje objektov, nabave opreme in izdelkov iz javnih sredstev.

Nadaljuje se torej vrsta spodbudnih premikov s strani države s ciljem spodbuditi ponovno rast predelave lesa ter bolj umnega izkoriščanja gozda in lesa kot dveh naravnih obnovljivih virov, s katerima je Slovenija bogata.

Igor Milavec

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.