Združenje lesne in pohištvene industrije

Novice


Arhiv: ZnanjeZAles - program panožnih usposabljanj v podporo večanju konkurenčnosti

Sodobno, globalizirano poslovno okolje zahteva tudi od slovenskih lesnih podjetij udejanjanje nove paradigme konkurenčnosti, katere najpomembnejši temelj je ZNANJE (Lizbonska strategija). V sklopu projekta KnowFORwood (Leonardo da Vinci projekt) je bil zasnovan pilotni sektorski program VŽU, imenovan ZnanjeZAles, ki pokriva vrzeli v znanju, veščinah in kompetencah zaposlenih v slovenskem lesnopredelovalnem sektorju. Načrtovana izobraževanja bodo omogočila lažje obvladovanje sprememb v poslovanju podjetij in učinkovitejši prehod na višjo raven dodane vrednosti, kar je ključnega pomena za dolgoročni uspeh tako podjetij kot panoge.


Bistvene prednosti tovrstnega pristopa so; kvalitetno oblikovan in izvajan program usposabljanj prilagojen potrebam podjetij, inovativne vsebine ter metode izvedbe usposabljanj, cenovno ugodna usposabljanja, izmenjava izkušenj med udeleženci iz istega ali različnih podjetij ter odprta možnost za priznavanje pridobljenih znanj, ko bo nacionalni sistem kvalifikacij to omogočal.


V letu 2010 bo tako izveden program 12 usposabljanj, razvit ob sodelovanju z lesarskimi podjetji.  Prvi sklop 4 usposabljanj bo izveden v februarju in marcu 2010. Več podrobnosti si lahko ogledate na: www.znanjezales.si.


Prijava bo možna predvidoma 14 dni pred na spletni strani najavljenim terminom usposabljanja. Lahko pa nam sporočite svoj interes že prej po e-pošti: info@znanjezales.si .
 

Lep pozdrav
Ekipa projekta KnowFORwood

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.