Združenje lesne in pohištvene industrije

Novice


Arhiv: Sklepi treh matičnih odborov Državnega zbora RS glede povečanja uporabe lesa

13. aprila 2010 je bila v Državnem zboru v okviru skupne seje treh matičnih odborov, Odbora za gospodarstvo, Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Odbora za okolje in prostor, na temo "Sonaravnega gospodarjenja z gozdovi in gozdnim prostorom, obravnavana problematika obdelave in predelave lesa v Sloveniji ter povečanje uporabe lesa v gradbeništvu in drugih dejavnostih".

Na ločenih sejah so nato odbori potrdili vrsto sklepov v prid obdelave in predelave ter povečanja uporabe lesa, kateri so posredovani Vladi RS v nadaljnjo obravnavo.

Sklepi upoštevajo večino naših predlogov npr.  da se les uvrsti med nacionalno pomemebne strateške dobrine, da se ustanovi agencija za celoten gozdno lesni sektor... kar pomeni, da je država lesno bogastvo začela opredeljevati kot strateško kar lahko za seboj potegne vrsto za lesnopredlovalni sektor pomembnih ukrepov.
 
Vsekakor gre za pomembno zmago, ki se jo lahko veselimo, saj je pomemben korak k cilju, ki je - s prestrukturiranjem zaustaviti krčenje panoge in potem, na novih temeljih, ponoven vzpon med najpomembnejše slovenske gospodarske panoge. 

Igor Milavec


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.