Združenje lesne in pohištvene industrije

Novice


Arhiv: Sestanek z Ministrstvom za okolje in prostor glede problematike emisij hlapnih organskih snovi

Konec maja je delegacija ZLPI sestavljena iz predstavnikov podjetij, ki so najbolj pod "udarom" izpolnjevanja zmanjševanja emisij hlapnih organskih snovi (HOS) pri lakiranju pohištvenih proizvodov, strokovnjakov s tega poročja, ki že več let intenzivno podpirajo prizadevanja podjetij za zmanjšanja HOS ter vodstva ZLPI, obiskala MOP z namenom vzpostavitve partnerskega odnosa pri reševanju omenjene problematike.

Tako imenovana "Uredba HOS", upoštevajoč triletno prehodno obdobje, pedvideva polno uveljavitev znižanj emisij s 31.10.2010. Tega cilja nekatera pohištvena podjetja ne morejo doseči, saj zaradi specifike proizvodov (3D oblike, visoki sijaj in visoka kvaliteta površinske obdelave), na trgu še vedno ni ustreznih okolju prijaznejših površinskih premazov, ki bi bi omogočali tako izpolnjevanje okojevarstvenih ciljev kot tudi ohranitev konkurenčnosti.

Na sestanku je bil dosežen dogovor o aktivnem sodelovanju tako MOP kot tudi ARSO pri reševanu omenjene problematike. To bo omogočilo podjetjem, z okrog 2.600 zaposlenimi, da v doglednem času dokončajo že pričete aktivnosti in investicije ter tako ohranijo delovna mesta in hkrati izpolnijo sicer vse strožje okoljevarstvene zahteve.

Fotogalerija





 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.