Združenje lesne in pohištvene industrije

Novice


Arhiv: ZnanjeZAles - Aktualna usposabljanja v oktobru 2010

 

 Spoštovani

 Sodobno, globalizirano poslovno okolje zahteva od podjetij udejanjanje nove paradigme konkurenčnosti, katere najpomembnejši temelj je ZNANJE (Lizbonska strategija). Ključni del tega procesa so inovativni sistemi in modeli vseživljenjskega učenja (VŽU) vseh zaposlenih. V sklopu mednarodnega projekta  Leonardo da Vinci, je bil v ta namen razvit pilotni sektorski program VŽU, imenovan ZnanjeZAles, ki pokriva vrzeli v znanju, veščinah in kompetencah zaposlenih. Pridobljeno zanje bo omogočilo lažje obvladovanje sprememb v poslovanju podjetij in učinkovitejši prehod na višjo raven dodane vrednosti, kar je ključnega pomena za dolgoročni uspeh.

Program usposabljanj v 2010 obsega poleg "mehkih" netehnoloških znanj, kot so delo z sodelavci, marketing, trženje, management inovativnosti tudi tehnično-tehnološka in razvojna znanja.

Nekatera med odprtimi usposabljanji so univerzalna, in primerna tudi za "nelesarska" podjetja. Preverite ponudbo!

Ključne značilnosti programa ZnanjeZAles;

  • Kakovostno oblikovan in izvajan program usposabljanj, prilagojen vašim potrebam.
  • Ponuja inovativne vsebine ter metode izvedbe usposabljanj.
  • Izvedba je zaupana najboljšim izbranim domačim in tujim izvajalcem.
  • Velike so možnosti izmenjave izkušenj med udeleženci usposabljanj.
  • Usposabljanja so cenovno ugodna.

Na spletni strani www.znanjezales.si  je/bo odprta možnost prijav na usposabljanja;

 << 26. oktobra in 9. november 2010, Sevnica >>
(dvodnevno usposabljanje)
"Pedagoško-andragoško usposabljanje mentorjev"
Izvajalka: doc. dr. Monika Govekar-Okoliš, Filozofska fakulteta UNI LJ

 

<< 20. oktober 2010, Ljubljana >>
"Sejmi nikoli niso brez smisla - marketing sejemskih nastopov"
Izvajalec: Aljaž Seliškar, Directa d.o.o

 Na voljo je le še nekaj prostih mest, zato pohitite s prijavo!


Več o ostalih usposabljanjih si oglejte na spletni strani www.znanjezales.si

 Lep pozdrav

GZS- Združenje lesne in pohištvene industrije

 

 

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.