Združenje lesne in pohištvene industrije

Novice


Arhiv: Radikalna sprememba pri oskrbi z lesom iz državnih gozdov

Združenje lesne in pohištvene industrije (ZLPI) je januarja 2017 dalo pobudo vodstvu MKGP za prodajo gozdnih lesnih sortimentov (GLS) iz državnih gozdov preko dolgoročnih pogodb. Vodstvo MKGP je pobudo sprejelo in ustanovilo delovno skupino.  V tem sklopu je ZLPI, skupaj z drugimi akterji, spremenil Pravilnik o merjenju in razvrščanju  GLS. Sodelovali tudi pri postavitivi izhodišč za nova Pravila o načinu in merilih za prodajo GLS iz podjetja Slovenski državni gozdovi (SiDG).
Cilji teh dejavnsoti so bili:
da bo les iz državnih gozdov, po možnosti v celoti prodan predelovalcem lesa s proizvodnjo v Sloveniji
da bo zagotovljena preglednost prodaje
sklepanje več letnih pogodb, za investitorje v nove predelovalne obrate tudi nad 10 letne
oblikovanje enotnih cen za vse, bazirajočih na statističnih podatkih 
okrepitev gozdno lesnih verig z okrepljenimi investicijami v primarno predelavo lesa 
oblikovanje modela prodaje okroglega lesa, ki bo primeren tudi za razširitev  na gozdove v zasebnem lastništvu

Poleg navedenega pa je mag. Mitja Piškur iz Gozdarskega inštituta Slovenije moral pripraviti še številne faktorje za določitev prodajnih cen, saj so pomembne razlike med prevzemanjem GLS v Avstriji in Sloveniji. 
Tako so po skoraj enoletnih pripravah konec decembra 2017 dozorele razmere za objavo javnega razpisa SiDG za sklepanje dolgoročnih pogodb. Konec februarja 2018 pa so bili na njihovi spletni strani objavljeni rezultati javnega razpisa preko katerega bo letos  SiDG prodal 670 000 m3 152 kupcem. Izražene potrebe podjetij pa so bile v rangu kar 2 350 000 m3, kar dokazuje moč lesnopredelovalne industrije v Sloveniji.
Potrebno je pohvalit MKGP in SiDG za trud, da se bo državni les odslej praktično v celoti predelal v Sloveniji. In da smo skupaj z njimi oblikovali pregleden sistem prodaje GLS, s korektnim načinom določanja cen. Številna pa so tudi mnenja, da model ne upošteva dovolj stopnje predelave lesa in števila zaposlenih, ter da daje preveliko težo »centroidom« in da zato pri določenih sortimentih neuravnoteženo razporeja količine. Zato bo pri prihodnjih razpisih nujno vključiti omenjene dopolnitve. Dologoročna vizija ZLPI in večine lesarjev je namreč, da se čim več lesa iz slovenskih gozdov, do čim višje stopnje, predela v Sloveniji.
Večletna prizadevanja ZLPI za bolj korektno in pregledno prodajo GLS iz državnih gozdov so tako le obrodila sadove, v oblikovanju radikalno spremenjenega modela za prodajo gozdnih lesnih sortimentov iz državnih gozdov. Sistem je, vsaj pri zajemnaju predelanih količin lesa v lesnopredelovlanih podjetjih v preteklih letih in pri določanju cen na osnovi mednarodno primerljivih podatkov, strokovno dovršen. Nadaljnje izboljšave pa bodo potrebne predvsem še v smeri spodbujanja predelave v izdelke z višjo stopnjo predelave. 


Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.