Združenje lesne in pohištvene industrije

Novice


Arhiv: 7. RAZVOJNI DAN GOZDNO-LESNEGA SEKTORJA

7. marca 2018 se je na Gospodarskem razstavišču v okviru ob sejemskih dejavnosti sejma DOM Ljubljana odvil 7. RAZVOJNI DAN GOZDNO-LESNEGA SEKTORJA.  Širši in strokovni javnosti so bili predstavljeni rezultati projektov pametne specializacije v lesarstvu (TIGR4smart, IQDOM, CEL.Krog, WOOLF) in aktualni projekti na temo invazivnih lesnih vrst (APPLAUSE), ter uporabnost ameriške duglazije in drugih tujerodnih drevesnih vrst pri obnovi gozdov s saditvijo in setvijo v Sloveniji.

Uvodni nagovor je podal: prof. dr. Miha Humar

V okviru 7. Razvojnega dne gozdno-lesnega sektorja se je odvila tudi okrogla miza na temo: Lesarstvo in strategije za nizke emisije ter energetski podnebni načrt RS. Okroglo mizo je vodil prof. dr. Miha Humar, na njej so sodelovali:

- mag. Tanja Bolte - Ministrstvo za okolje in prostor

- gašper Stegnar, udig - Institut "Jožef Stefan

- Jože Prikeržnik - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Direktorat za lesarstvo

- Igor Milavec, GZS - Združenje lesne in pohištvene industrije

- Bruno Dujič - CBD

- Friderik Knez - ZAG

 

Udeleženci razprave so sprejeli sledeče sklepe: 

  1. NEPN naj opredeli aktivnosti v smeri zagotavljanja skrbnega upravljanja z gozdovi, ki naj ob ustrezni mobilizaciji okroglega lesa, tudi iz zasebnih gozdov, zagotovi optimalno količino okroglega lesa. Čim večji delež Slovenskega lesa naj se predela doma do čim višje stopnje.  Cilj NEPN naj bo, da v Sloveniji uporabimo tudi vse lesne ostanke in odslužen les.
  2. Za uresničenje prejšnjega sklepa je ključna trajnostna gradnja za katero se prav sedaj določajo sistemi in kazalniki. Poleg predstavnikov MOP, ZRMK, ZAG … mora pri tem sodelovati tudi predstavnik predelovalcev lesa.  Le tako bo tudi les ustrezno vključen v nastajajoči okvir jedrnih kazalnikov za oceno okoljskih performanc stavb na podanem EU okviru z imenom LEVELS. 
  3. Te cilje lahko dosežemo z dosledno podporo raziskovalnega in razvojnega dela in krepitvijo lesne industrije, ki bo usmerjena v energetsko smo-oskrbo ter celovito in kaskadno rabo lesa.
  4. Deležniki na področju lesarstva se moramo dogovoriti, kako bomo učinkovito sodelovali pri realizaciji obeh prejšnjih sklepov. Sodelovane lahko potekati v okviru obstoječih oblik delovanja, kot so Združenje za lesno in pohištveno industrijo, Lesarski grozd, SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo. 

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.