Novice


Arhiv: Na mavrici zdravja - projekt promocije zdravja na delovnem mestu za storitvene dejavnosti

Združenja storitvenih dejavnosti na GZS izvajamo projekt promocije zdravja na delovnem mestu z imenom Na Mavrici zdravja, ki ga v letu 2015 in 2016 sofinancira ZZZS. Namen projekta je spodbuditi zavedanje vodstev in zaposlenih v podjetjih o pomenu in pozitivnih rezultatih skrbi za zdravje ljudi tudi na delovnem mestu ter spodbujanje izmenjave dobrih praks med podjetji v storitvenih dejavnostih.

Arhiv: 1. natečaj Mavrični pokal zdravja

Arhiv: 1. natečaj Mavrični pokal zdravja

Namen natečaja je ozaveščanje vodstev in zaposlenih v podjetjih o pomenu in pozitivnih rezultatih skrbi za zdravje ljudi tudi na delovnem mestu ter spodbujanje izmenjave dobrih praks med podjetji v storitvenih dejavnostih.

Arhiv: Seminar FIDIC - Uporaba standardnih pogodb FIDIC, vlaganje zahtevkov in praktični primeri reševanja sporov

FIDIC standardne pogodbe se v svetu veliko uporabljajo, v zadnjih leti vedno več tudi pri nas, posebej za pogodbe, ki se financirajo iz EU skladov. Na seminarju bomo predstavili FIDIC, njegovo vlogo v svetovalnem inženiringu in štiri standardne FIDIC pogodbe (Rdeča, Rumena, Srebrna in Zelena knjiga). Seminar bo podrobneje predstavil uporabo Rdeče in Rumene knjige, ki se največ uporabljata. Udeleženci se bodo seznanili z vsebino posameznih knjig in specifiko posamezne knjige oziroma standardnih pogodb. Predstavili bomo tudi uporabo FIDIC pogodbe v povezavi z veljavno zakonodajo in tehnično regulativo. Posebej bomo obravnavali vlaganje zahtevkov in na praktičnih primerih predstavili postopke reševanja sporov. Po izvedenem seminarju bo v obliki testa opravljena preveritev znanja. Ambicija ZSI je, da uspešno opravljen test pridobi ustrezno veljavo v našem prostoru.

Arhiv: Natura 2000 ovira ali priložnost za razvoj

Direktiva o habitatih nalaga državam članicam določitev potencialnih posebnih ohranitvenih območij (pPOO), Direktiva o pticah pa posebnih območij varstva (POV). Predloge držav članic (pPOO) Evropska komisija potrdi, države članice pa morajo nato status teh območij spremeniti v posebna ohranitvena območja (POO). Omrežje Natura 2000 tvorijo POO in POV.

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.