Gospodarski potencial regije


Zbornica osrednjeslovenske regije


Po uvedbi Uredbe o standardni klasifikaciji teritorialnih enot v začetku leta 200 in spremembo uredbe ob koncu leta 2013, pokriva GZS Zbornica osrednjeslovenske regije s svojo aktivnostjo področje Osrednjeslovenske statistične regije (25 občin), 6 občin (Kočevje, Ribnica, Sodražica, Kostel, Osilnica Loški potok) Jugovzhodne statistične regije in občino Litija, ki je bila razporejena v Zasavsko statistično regijo. Celotna površina 32 občin je tako 3.541 km2.

Poleg ugodne središčne lege lahko med pomembne prednosti regije uvrščamo tudi njeno dobro prometno povezanost v vseh smereh in dejstvo, da se v regiji nahaja glavno mesto države.

Regija je gospodarsko nabolj razvita v primerjavi z ostalimi slovenskimi regijami. Znotraj regije pa obstaja tudi nekaj območij s posebnimi razvojnimi problemi - to so ekonomsko šibka območja, ali območja s strukturnimi problemi in visoko brezposelnostjo, ali razvojno omejevana obmejna in območja z omejitvenimi dejavniki.

Mednje uvrščamo občine : Lukovica, Dobrepolje, Dol pri Ljubljani, Litija, Šmartno pri Litiji, Velike Lašče, Kočevje, Osilnica, Kostel, Loški potok.


Avtor: GZS Zbornica osrednjeslovenske regije