Zapri

Novice


Arhiv: Brezplačna orodja in delavnice za spremljanje in razumevanje okoljske zakonodaje


Zakonska ureditev okoljske odgovornosti in načelo »onesnaževalec plača« določata, da mora vsak, ki s svojo poklicno aktivnostjo povzroči okoljsko škodo, le-to na lastne stroške tudi sanirati in okolje povrniti v prvotno stanje. Za boljše razumevanje zahtev okoljske zakonodaje in izboljšanje učinkovitosti preventivnih ukrepov vas Gospodarska zbornica Slovenije - Zbornica osrednjeslovenske regije (GZS ZOR), skupaj s svojim aktivnim članom Tax-Fin-Lex d.o.o, nosilcem aktivnosti projekta EcoLex Life, ki ga sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor ter evropski finančni mehanizem LIFE vabi, da brezplačno skozi štiri IT rešitve, do katerih lahko dostopate preko portala EcoLex – www.ecolex.si obogatite svoja znanja in dobite odgovore na številna odprta vprašanja: 

1. EcoClipping

Enostavno spremljanje zakonodajnih in drugih novosti s področja varstva okolja, ki jih v obliki elektronskega sporočila vsak teden prejmete na e-naslov ali ogledate v arhivu. Več o EcoClippingu >>

 

2. Zbirka predpisov - Zakonodaja

Najobsežnejša podatkovna zbirka okoljskih predpisov. Poleg ažuriranih čistopisov so vam v zvezi s posameznim predpisom na voljo tudi dodatne informacije in sodna praksa. Več si oglejte tukaj >>

 

3. Okoljski vodič

Pomoč pri prepoznavanju, razumevanju in zadovoljevanju zahtev okoljskih predpisov. Vse razlage so povezane na trenutno veljavno zakonodajo - s klikom pridete do besedila. Zakonodaja se sproti ažurira! Vstopite v vodič >>

 

4. Orodje za oceno okoljskih tveganj

Preprosta brezplačna interaktivna aplikacija. Pomoč pri prepoznavanju tveganj za nastanek okoljske škode in morebitnih dodatnih stroškov sanacijskih ukrepov v okviru instituta okoljske odgovornosti. Navedeno predstavlja ključne informacije za obvladovanje okoljskih in finančnih tveganj. Izpolnite interaktivni vprašalnik >>

Dodatno se lahko v mesecu oktobru udeležite tudi več brezplačnih delavnic:

3.10.2019 - Okoljska tveganja in škoda - voda in tla, Hiša EU, Dunajska 20, Ljubljana

Prva oktobrska delavnica bo predstavila praktične primere najbolj pogostih napak izvajalcev različnih poklicnih dejavnosti, ki lahko povzročijo okoljsko škodo na vodah in tleh, udeleženci pa bodo spoznali tudi, kateri so najučinkovitejši preventivni ukrepi, s katerimi se zmanjša oziroma prepreči vnos nevarnih snovi v tla oziroma vode. Predstavljeno bo tudi Orodje za oceno okoljskih tveganj, ki uporabnike na enostaven način vodi skozi potencialna okoljska tveganja njihovih poklicnih dejavnosti, na koncu pa jim poda poročilo s pojasnili in priporočili za učinkovitejše obvladovanje tveganj. Delavnica bo potekala od 9:30 do 12:30.

 

10.10.2019 - Inšpekcijski nadzor in okoljska tveganja, Tax-Fin-Lex d.o.o., Železna cesta 18, Ljubljana

Pri izvajanju inšpekcijskega nadzora na področju varstva okolja se ugotavlja, če podjetja spoštujejo vse prepovedi, omejitve in druga pravila ravnanja, ki jih določa zakonodaja s področja varstva okolja. Na delavnici bodo predstavljene obveznosti, ki izhajajo iz sistema okoljske odgovornosti, posledice kršitve predpisov in nespoštovanja izdane odločbe inšpekcijskega organa ter ukrepi inšpektorjev ob ugotovljenih nepravilnostih. Delavnica bo potekala od 9:00 do 12:00.

 

24.10.2019 - Intervencija ob okoljskih nesrečah - združimo moči, Hiša EU, Dunajska 20, Ljubljana

Intervencijski postopek v primeru okoljske nesreče je v večini primerov zelo zahteven in od pristojnih organov zahteva tesno sodelovanje ter hitro ukrepanje. Poleg nudenja pomoči ponesrečencem in ukrepov za zavarovanje premoženja je potrebno zavarovati tudi vode, tla ter živalske in rastlinske vrste. Na delavnici bodo predavali tudi prisotni ob intervenciji v primeru Kemis leta 2017, in sicer g. Srečko Šestan, g. Benjamin Svenšek in dr. Peter Rodič. Pridružila pa se nam bosta tudi predstavnik Agencije RS za okolje, g. Miha Skubic, in predstavnik Policije, g. Benjamin Franca. Delavnica bo potekala od 14:45 do 17:15.
 

 

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.