Zapri

Novice


Arhiv: Ustanovljena Sekcija za fitnes, rekreacijo in regeneracijo

 

20. oktobra je bila pod okriljem Gospodarske zbornice Slovenije ustanovljena Sekcija za fitnes, rekreacijo in regeneracijo (SFRR), ki je nastala na pobudo 25 ustanovnih članov, podpornikov prvotne, slovenske fitnes iniciative. SFRR tako od 20. 10. 2020 naprej predstavlja glas gospodarskih subjektov in društev, ki stremijo k strokovni prepoznavnosti področja fitnesa, rekreacije in regeneracijekot pomembnega dejavnika pri višanju psiho-fizičnega-imunološkega, socialnega, družbenega ter gospodarskega razvoja Slovenije.

V času pomladne epidemije se je izkazalo, da se fitnes, rekreativna in regenerativna industrija nahaja v t. i. »sivi coni«. Dejavnosti SFRR so »obvisele v zraku«. Po mnogih zapletih in preobratih se je pokazalo, da fitnesi in športno - rekreativni centri spadajo pod okrilje Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo RS.

 

Pojavila se je potreba po organizaciji, ki bi združevala vse subjekte, ki delujejo v Sloveniji na področju fitnesa, rekreacije in regeneracije, ki bi zastopala interese dotičnega področja in bila enakovreden sogovornik v dialogu z vlado in drugimi institucijami v državi. S podporo in pod okriljem Gospodarske zbornice Slovenije je področje končno dobilo pravno-formalnega zastopnika. 20. oktobra je bila ustanovljena Sekcija za fitnes, rekreacijo in regeneracijo. Ustanovni člani so izvolili tudi izvršni odbor (IO). Marko Geršak, vodja BODIFIT programa ter pobudnik Slovenske fitnes iniciative je postal predsedniki SFRR in (IO), Polona Gosar, Fitcity d.o.o., prva podpredsednica, Gal Mally, GJM d.o.o., drugi podpredsednik. Ostali člani IO so Dejan Kernc, Re.Aktiv Spine d.o.o., Janez Homšak s.p., Renata Tatalovič, Finisa Fit d.o.o., Anton Jukič, Telovarna d.o.o. ter mag. Marjana Majerič, direktorica Zbornice osrednjeslovenske regije in Fedja Pobegajlo, direktor Turistično gostinske zbornice Slovenije, kot predstavnika GZS.

 

Glavni cilji in naloge SFRR bodo: omilitev posledic pandemije koronavirusa za dejavnost fitnesa, rekreacije, regeneracije, ureditev subvencioniranja poslovnih najemnin za čas zaprtja, subvencioniranja plač zaposlenih, možnost koriščenja turističnega vavčerja tudi za storitvene dejavnosti v fitnesu, rekreaciji in regeneraciji, sodelovanjein povezovanjeznotraj SFRR dejavnosti, mednarodnoudejstvovanje in povezovanje (povezava s tujimi gospodarsko - izobraževalnimi institucijami, kot so: IHRSA, EU ACTIVE, ACSM, ACE, ipd.), nacionalno povezovanje s panožnimi zvezami in drugimi organizacijami fitnesa, športno rekreativnih in regeneracijskih področij, interdisciplinarno povezovanje področij (različne panoge; fizioterapija, medicina, zavarovalnice, Fakulteta za Šport, velnesi, kineziološki oddelki Univerz, raziskovalnimi inštituti, itn.), ureditev področja izobraževanja in usposabljanj s certifikati (standardi), pravno formalna umestitev področja v slovensko gospodarstvo,večja prepoznavnost in umeščenost znotraj Ministrstva za zdravje (MZ), Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ)itn., financiranje; pridobivanje sredstev, razpisi, ureditev možnosti kandidiranja na razpise-financiranje s strani države (in EU), povezovanje in priprava vsebin za črpanje EU sredstev v novi kohezijski perspektivi 2021-2027, ISO standardi (standardi za objekte), ureditev kolektivne pogodbe, sodelovanje z zavarovalnicami, bankami, in drugimi zavodi, umeščenost v vladne programe preventive (povezava z MZZ, MGRT, MIZŠ, ipd.), fitnes - rekreacija otrok in mladine, starostnikov, invalidov, (spodbujanje programov za specifične populacije) ...

 

PREDANA PETICIJA

 

Člani izvršilnega odbora Sekcije za fitnes, rekreacijo in regeneracijo, kot tudi Slovenska fitnes iniciativa združujejo več kot 80 gospodarskih subjektov, društev, strokovnih delavcev, lastnikov rekreativnih centrov ter drugih izvajalcev športno-rekreativnih fitnes programov. Raziskave in strokovnjaki povsod po svetu ugotavljajo, da nadzorovana preventivna oblika rekreativne vadbe izjemno ugodno vpliva na psihofizično stanje posameznika. Redno aktiven posameznik je tudi bolj zdrav posameznik, kar drastično zmanjša možnost okužb in dviguje odpornost imunskega sistema. Celo zaželeno je, da se ljudje še bolj kot kdaj koli prej ukvarjajo z rekreacijo in gibanjem, saj tako krepijo psiho-telo-imunski sistem-kondicijo ter dvigujejo odpornost na okužbe. V Evropi in v svetu je fitnes najbolj množična rekreacija, saj v Evropi združuje skoraj 65 milijonov vadečih oseb.

 

Prav zato želijo javno opozoriti slovensko vlado na dejstvo, da je potrebno omiliti odlok o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v toliko, da ohranijo delujoče gospodarsko okolje športa, kar pa je še bolj pomembno, da ohranijo že prej omenjeno psiho-fizično-imunsko-kondicijo Slovenk in Slovencev. Ob dejstvu, da NIJZ ni obravnaval izbruhov okužb v fitnesih, so tako pozvali vadeče kot tudi izvajalce dejavnosti k podpisu peticije in v 12 dneh zbrali 15.000 podpisov. Teso danes tudi osebno predali v Državni zbor RSter tako pozvali odločevalce, da v dialogu s stroko in s predstavitvijo dobrih praks iz tujine pripravijo skupen konsenz za preživetje.

 

Popolno zapiranje te dejavnosti, tudi na osnovi 22. septembra predstavljenih izsledkov raziskave Slofit ali športno vzgojnega kartona, nakazuje nujnost redne vadbe. In to ne samo med mladimi, ampak tudi vseh ostalih starostnih skupinah. Fitnes, rekreacija in regeneracija zajema vse - vadbo za starejše, invalide, rekreativce, vadbo po poškodbi, kineziološke obravnave, skupinske, individualne vadbe, samostojne vadbe in predpisane, zato je izjemnega pomena, da se izvajanje športnih dejavnosti NE OMEJUJE.

  

 

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.