Zapri

Novice


Arhiv: Seminar Davčni obračun in letno poročilo za leto 2012, Zagorje ob Savi, 6.2. 2013

Zbornica računovodskih servisov v sodelovanju z Območno zbornico Zasavje, vabita na strokovni seminar   

DAVČNI OBRAČUN IN LETNO POROČILO ZA LETO 2012

v sredo, 6. februarja 2013
od 9.00 do 13.30 ure
na OZ Zasavje, Podvine 36, Zagorje ob Savi

NAMEN:
Seminar je namenjen računovodskim servisom in računovodjem, ki so pripravljajo letno poročila in davčni obračun za pravne osebe in za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost.

Na seminarju bomo osvežili izhodišča za pripravo letnega poročila majhnih gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, pretežna vsebina seminarja pa se nanaša na podrobnejši pregled pravil za pripravo davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb ter izpostavitev pomembnejših razlik med davčnim obračunom za pravne osebe in davčnim obračunom za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost.

Posebej bomo obravnavali novosti, ki veljajo pri pripravi davčnih obračunov za leto 2012, opozorili na nekatere predvidene spremembe v letu 2013 ter vsebinsko pregledali (nove) obrazce za davčni obračun pravnih oseb in obrazce za davčni obračun fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost.

Udeleženci seminarja bodo lahko, kot je že običaj na naših seminarjih, aktivno sodelovali na seminarju s svojimi vprašanji, na primerih iz prakse pa bodo predstavljeni tudi problemi in dileme, ki se pogosto pojavljajo pri opredeljevanju posameznih vrst odhodkov in njihovi davčni obravnavi. Udeležence bomo opozorili tudi na novejša mnenja DURS.

VSEBINA:

1. Letno poročilo za gospodarske družbe in samostojne podjetnike

 • Sestavni deli letnega poročila v skladu z določili ZGD-1
 • Pravila sestavljanja računovodskih izkazov po ZGD-1 in po SRS 
 • Uporaba dobička, pokrivanje izgube, oblikovanje rezerv, posebnosti pri pripisu dobička družbenikom v osebnih družbaj (k.d., d.n.o.)
 • Priloge k izkazom
 • Javna objava letnih poročil


 2.   Obračun davka od dohodkov pravnih oseb

 •  Vsebina predpisanega obrazca za davčni obračun - pregled obrazca po posameznih postavkah
 • Opredelitev davčne osnove
 • Poslovanje med povezanimi osebami (transferne cene in obresti)
 • Rezervacije, prevrednotenje in odpis terjatev ter druga prevrednotenja
 • Prihodki in izvzem prihodkov iz obdavčitve
 • Odhodki - priznani, delno priznani in nepriznani
 • Davčne olajšave za leto 2012 s poudarkom na spremembah pri uveljavljanju davčnih olajšav (oprema, R&R)
 • Predvidene spremembe glede "pavšalne"obdavčitve in morebitna prilagoditev

3. Obračun akontacije dohodnine od dohodkov iz dejavnosti - davčni obračun za s.p. in druge zasebnike

 • Posebnosti pri določanju davčne osnove za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost v primerjavi z davčnim obračunom za pravne osebe
 • Predvidene spremembe glede "pavšalne" obdavčitve in morebitna prilagoditev

STROKOVNA IZVAJALKA
Maja Bohorič,
univ.dipl.ekon, davčna svetovalka družbe SVILAR - BOHORIČ & PARTNERJI d.o.o., ki že vrsto let predava in svetuje na davčnem in računovodskem področju.

KOTIZACIJA:             

 • člani GZS: 95,00 € + DDV
 • nečlani: 150,00 € + DDV

Cena zajema udeležbo na seminarju, gradivo in pogostitev med odmorom. 
Kotizacijo nakažite na poslovni račun pri NLB d.d.: 02924-0017841495 sklic 3110 - vaša matična številka.
Pisne prijave in odjave sprejemamo do 4.2. 2012, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo oziroma je ne vračamo.  

Informacije:
Telefon: 03 56 34 375

V a b l j e n i!

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.