Zapri

Novice


Arhiv: Dva strokovna seminarja s področja delovnega prava in področja varnosti in zdravja pri delu

Vabimo vas na dva strokovna seminarja:

 • Kaj je novega za delodajalce na področju delovnega prava
  in
 • Novosti na področju varnosti in zdravja pri delu

  četrtek, 2. december 2010
  GZS-Območna zbornica Zasavje,
  sejna soba RCR, Podvine 36, Zagorje ob Savi

Seminar: KAJ JE NOVEGA  ZA DELODAJALCE NA PODROČJU DELOVEGA PRAVA od 11.00 do 13.00

V letu 2010 je potekala aktivna razprava med socialnimi partnerji v zvezi s posameznimi predlogi novosti na področju delovnega prava, s katerimi naj bi učinkovito pripomogli k razrešitvi gospodarske krize v podjetjih.

Tako so bile predlagane spremembe:

 • Zakona o delovnih razmerjih
 • Zakona o urejanju trga dela
 • Zakon o malem delu

Program

1. Predstavitev predlaganih novosti v Zakonu o delovnih razmerjih
Trajanje odpovednih rokov in višine odpravnin, položaj delavskih predstavništev, zaščita delavcev pri spremembi delodajalca.
Praktični prikazi izračuna odpovednih rokov, višine odpravnin in postopka prehoda delavcev pri prenosu dejavnosti ali dela dejavnosti.

2. Predstavitev novele Zakona o urejanju trga dela
Prenova sistema zaposlovanja v času brezposelnosti, nadomestila, trajanje pravica do nadomestila, drugi instrumenti aktivne politike zaposlovanja, javna dela.

3. Predstavitev Zakona o  malem delu
Vsebina instituta malega dela, nosilci, obveznosti delodajalcev, nezdružljivost malega dela z zaposlitvijo in drugimi pogodbenimi deli.

Praktični prikaz izračuna stroška za delodajalca in postopka sklenitve malega dela.

4. Vaša vprašanja in razprava

IZVAJALCA
Metka Penko Natlačen, univ. dipl. prav., samostojna pravna svetovalka v Pravni službi GZS, kjer se ukvarja z delovnim individualnim in kolektivnim pravom. Je tudi članica delovne skupine za pripravo predloga novele Zakona o delovnih razmerjih pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. Je strokovna vodja dvoletnega projekta o nesodnem reševanju individualnih delovnih sporov, katerega nosilec je GZS.

Igor Knez, univ. dipl. prav., pravni svetovalec v Pravni službi GZS, kjer se ukvarja predvsem z individualnim delovnim pravom. Je tudi član skupine predstavnikov socialnih za pripravo predloga novele Zakona o varnosti in zdravju pri delu pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.


 

Seminar: NOVOSTI NA PODROČJU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU od 13.15 do 15.30

V letu 2010 je potekala aktivna razprava med socialnimi partnerji, varnostnimi inženirji in drugo strokovno javnostjo v zvezi s prenovo Zakona o varnosti in zdravju pri delu, s katero se želi nadgraditi obstoječi sistem varnosti in zdravja pri delu s poudarkom na preventivi in odpravi nepotrebnih stroškov ter administrativnih ovir.

Prihajajoče spremembe naj bi poenostavile postopke in ureditev varnosti in zdravja pri delu pri čemer pa se stopnja varnosti in zdravja delavcev naj ne bi zmanjšala.

Program

1. Predstavitev razlogov za prenovo

 • Ureditev v Evropi in v Sloveniji do danes
 • Preventiva ali zakaj je ceneje vnaprej predvideti nevarnosti in škodljivosti na delovnem mestu?
 • Izhodišča Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve pri pripravi ZVZD

2. Bistvene novosti novele Zakona o varnosti in zdravju pri delu

 • Večji poudarek na preventivi
 • Drugačna ureditev za samozaposlene
 • Poenostavljeni postopki priprave izjave o varnosti z oceno tveganja
 • Drugačna ureditev zdravstvenih pregledov
 • Višje sankcije za kršitve

3. Kako sami pripravite ustrezno izjavo o varnosti z oceno tveganja (za manjše delodajalce).

4. Vaša vprašanja in razprava

IZVAJALEC:
Igor Knez, univ. dipl. prav., pravni svetovalec v Pravni službi GZS, kjer se ukvarja predvsem z individualnim delovnim pravom. Je tudi član skupine predstavnikov socialnih za pripravo predloga novele Zakona o varnosti in zdravju pri delu pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.

KOTIZACIJA
Kotizacija za oba seminarja znaša

 • člani GZS OZ Zasavje 80 € z vključenim DDV (cena enega seminarja za člane znaša 40 € z vkjučenim DDV)
  • Udeležencu, članu GZS, ki se udeleži obeh seminarjev, se prizna 20 % popust in znaša 64 € z vključenim DDV
 • nečlani 200 € z vključenim DDV (cene enega seminarja za nečlane znaša 100 € z vključenim DDV)
  • Udeležencu, nečlanu,  ki se udeleži obeh seminarjev, se prizna 20 % in znaša 160 €  z vključenim DDV

   Kotizacijo nakažite na poslovni račun GZS pri NLB d.d. številka: SI56 0292 4001 7841 495, sklic 3110 + matična št. podjetja.  GZS je davčni zavezanec, ID za DDV: SI73354376.
   Kotizacija vključuje udeležbo, gradivo in pogostitev z napitki.

Prijave sprejemamo do 30.11. 2010, do istega dneva tudi odjave, sicer se kotizacija zaračuna v celoti.

 Informacije: GZS OZ Zasavje, tel. 03 56 34 375

V a b l j e n i !

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.