Zapri

Novice


Arhiv: Konferenca Potenciali krožnega gospodarstva v Zasavski regiji – krožno gospodarstvo in inovativnostKonferenca

potenciali krožnega gospodarstva v Zasavski regiji – krožno gospodarstvo in inovativnost

 

14. junija 2017 je v Hrastniku potekala  konferenca Partnerstva za zeleno gospodarstvo Slovenije in GZS Območne zbornice Zasavje. Udeleženci konference so bili seznanjeni, da prehod v zeleno gospodarstvo predstavlja priložnost za razvoj novih zelenih tehnologij in storitev, odpiranje zelenih delovnih mest, učinkovitejše upravljanje z naravnimi viri, promocijo in razvoj slovenskega znanja. Je tudi  priložnost za rast in krepitev mednarodne konkurenčnosti gospodarstva ob hkratnem znižanju okoljskih tveganj, ki negativno vplivajo na kakovost življenja in blaginjo ljudi. Pri tem je ključno razvijati krožne modele gospodarstva, ki pa zahtevajo povezan in celostni pristop, pri čemer je ključno sodelovanje vseh relevantnih deležnikov. V Sloveniji že imamo veliko primerov dobre prakse, od katerih se želimo tudi učiti. Veliko potenciala za bolj učinkovito delovanje in doseganje zastavljenih ciljev prehoda v zeleno gospodarstvo je zato v krepitvi sodelovanja vseh deležnikov v naši družbi za razvijanje inovativnih rešitev.  

Na konferenci so bili udeleženci seznanjeni, kako  uvajanje modelov krožnega gospodarstva povezati z inovativnostjo. Pri ocenjevanju kvalitete inovacij je pomembno merilo tudi trajnostni vidik inovacije, ki se odraža na vplivu na okolje in snovnem kroženju. Zato je pomembno, da inovatorji pri snovanju novih proizvodov, storitev, tehnologi  ali poslovnih modelov vključijo vidike krožnega gospodarstva. Posebna pozornost je bila na konferenci namenjena tudi predstavitvi SRIP Mreže za prehod v krožno gospodarstvo in uvajanju digitalizacije na področju krožnega gospodarstva. 

Prispevke o potencialih krožnega gospodarstva so predstavili: ga. Janja Leban (GZS) - Krožno gospodrstvo in inovativnost, mag. Marko Bohar (GZS) -  Digitalizacija v krožnem gospodarstvu, dr. Dragica Marinič (ŠGZS) - Mreže za prehod v krožno gospodarstvo. Mag. Tanja Bolte (MOP) in ga. Tadeja Kvas Majer (MKGP) pa sta predstavili ukrepe spodbujanja gospodrstva in zaposlovanja s poudarkom na področju krožnega gospodarstva.

Na okrogli mizi pa so razpravljavci, predstavniki zasavskih podjetij: mag. Mitja Koprivšek (ETI d.d.), ga. Simona Lesar (Steklarna Hrastnik), g. Vili Petrič (CEROZ) in g. Jani Uranič (Xella Porobeton SI), predstavili primere dobrih praks prehoda na krožno gospodarstvo v njihovih podjetjih. 

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.