Zapri

Pravilniki, pogodbe, predpisi in drugi dokumenti


Upravni odbor Medijske zbornice je na 1. redni seji 4. oktobra 2023 sprejel nov  
Pravilnik o organizaciji in delu Medijske zbornice.


Na podlagi zakona o davku na dodano vrednost sta bila sprejeta dva pravilnika o stopnjah odpisa blaga:

Pravilniki o podeljevanju nagrad združenja: