Zapri

Arhiv: Dogodki – napovedujemo

28. februar 2017: seminar za livarne v sodelovanju z Društvom livarjev Slovenije - PRIJAVE http://www.drustvo-livarjev.si/index.php?module=page&pageID=105 februar 2017: konferenca o razširjeni odgovornosti proizvajalca februar/marec 2017: delovna srečanja po panogah za pripravo ocene možnosti onesnaženja tal in podzemne vode in izhodiščnega poročila. Več informacij antonija.cerar@gzs.si , tel. 01 5898 196. marec/april 2017: konferenca o odpadkih iz gospodarstva - industrijska simbioza 1. junij 2017: Okoljski dan gospodarstva »PO SLEDEH NEVARNIH SNOVI« - rezervirajte si termin Več dogodkov GZS >>> https://www.gzs.si/Dogodki

Arhiv: Borza poslovnih priložnosti mreže EEN

Vas zanima sodelovanje s tujimi partnerji?

Arhiv: Podporna shema OVE/SPTE z 10 mio EUR

Do 28. 2. 2017 je odprt Javni poziv k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije (OVE) in v soproizvodnji toplote in elektrike (SPTE) z visokim izkoristkom za vstop v podporno shemo. Do prijave so upravičeni investitorji s projekti za proizvodne naprave iz 8. člena v povezavi s 4. in 5. členom Uredbe o podporah…

Arhiv: Okoljski dan gospodarstva 2017 – Vabilo sponzorjem

Arhiv: Okoljski dan gospodarstva 2017 – Vabilo sponzorjem

Vabimo sponzorje k sodelovanju pri pripravi dogodka in promociji okoljskih izdelkov in storitev ter dobrih praks. Vabimo tudi sponzorje, ki s svojimi produkti spodbujajo okoljsko naravnanost slovenske industrije. Konferenco »PO SLEDEH NEVARNIH SNOVI« organiziramo ob Svetovnem dnevu varstva okolja, ki ga bomo na Gospodarski zbornici Slovenije obeležili 1. junija 2017. Kontaktirajte nas https://okoljskidan.gzs.si/vsebina/Gradiva-s-konference

Arhiv: Dokumenti v javni obravnavi MOP

Vabimo vas, da predloge in pripombe, ki jih boste naslovili na MOP, posredujete tudi na Službo za varstvo okolja, na janja.leban@gzs.si

Arhiv: Anketa o industrijski simbiozi in investicijskem potencialu

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko vas vabi k sodelovanju v kratki anketi. Z odgovori želijo identificirati prednostne sektorje in čezsektorska področja za krepitev investicij in javno zasebnih partnerstev ter pripraviti pregled investicijskega potenciala za projekte industrijske simbioze.

Arhiv: Podjetja z okoljskimi priznanji

Arhiv: Podjetja z okoljskimi priznanji

Imetniki okoljskih priznanj s pomočjo orodij, sistemov in sodelovanja v prostovoljnih pobudah izkazujejo odgovornost do okolja in ohranjanja naravnih surovinskih in energijskih virov. Sistematičen pristop jim omogoča nenehno spremljanje in izboljšave ravnanja z okoljem in upravljanja z energijo. Za njihovo boljšo prepoznavnost smo nabor imetnikov posodobili. V kolikor na seznamu niste navedeni, nas o manjkajoči navedbi prosimo obvestite.

Arhiv: Kaj se dogaja z zakonodajnim svežnjem za krožno gospodarstvo?

Zakonodajni sveženj za krožno gospodarstvo, ki predlaga spremembe več evropskih direktiv v podporo krožnemu gospodarstvu, je bil prvič predstavljen javnosti sredi 2014. Z začetkom delovanja EU komisije v novi sestavi je bi prvotni sveženj umaknjen ter ponovno predstavljen v začetku decembra 2015, z nižjimi cilji snovne predelave posameznih odpadnih tokov.

Arhiv: SVO - Konferenca o razširjeni odgovornosti

V prihajajočem letu je pričakovati, da bo potrjen sveženj zakonodaje na ravni EU za prehod v krožno gospodarstvo. V luči napovedanih sprememb načrtujemo različne aktivnosti, s katerimi bi spodbudili razpravo o razširjeni odgovornosti proizvajalcev na področju embalaže, električne in elektronske opreme ter baterij in akumulatorjev. V tretjem tednu februarja 2017 pripravljamo problemsko konferenco na temo razširjene odgovornosti shem z vidika napovedanih sprememb EU predpisov.

Arhiv: Kakšno okolje imamo? Izzivi v prihodnje

27. decembra se izteče rok za oddajo mnenj in pripomb na osnutek Poročila o okolju 2016, ki podaja prikaz stanja okolja in povezavo stanja z dogajanji v družbi za obdobje 2009 in 2015. Ugotavlja, da se je raven varstva okolja dokazljivo izboljšala. Zmanjšali so se izpusti nekaterih onesnaževal v zrak in vodo, boljše ravnamo z odpadki, bolje razumemo vplive povzročiteljev okoljskih izzivov, okrepljena so prizadevanja za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Zaskrbljujoče pa je stanje okolja na posameznih, omejenih lokacijah predvsem zaradi kakovosti zraka in onesnaženosti tal, boljši napredek je nujen tudi pri trajnostni rabi prostora. Na podlagi Poročila o stanju okolja bo MOP v letu 2017 pripravil Nacionalni program varstva okolja, ki je ključni dokument varstva okolja.