Varstvo okolja

Arhiv: Onesnaženje tal v Sloveniji ostaja problem

Slovenija pripravlja nov sistem varstva tal. Na nekaterih območjih je stanje še vedno skrb vzbujajoče. Tla so najbolj onesnažena na območjih z dolgoletno rudniško in topilniško dejavnostjo.

Arhiv: Kako ravnati s tlemi v dobro ekosistema

Arhiv: Kako ravnati s tlemi v dobro ekosistema

Tla opravljajo ključne ekosistemske storitve, ki bistveno prispevajo k blaginji ljudi. Neresno bi se bilo obrniti stran od te problematike. Prispevek oglja k izboljšanju kakovosti tal ponuja možnost prerazporeditve vsebnosti ogljika iz CO2 v ozračju, kjer je škodljiv, v tla, ki so marsikje z ogljikom podhranjena.

Arhiv: Obratovalni monitoring stanja tal in podzemne vode

Pozvali smo k racionalnemu pristopu pri določanju obveznosti: V okviru javne razprave o osnutkih sprememb pravilnikov o obratovalnem monitoringu stanja tal in podzemne vode, ki se je zaključila 15. maja, smo ministrstvo pozvali k racionalnemu pristopu pri določanju števila vzorcev in njihovega analiziranja in opozorili na prepletenost vsebin Uredbe IED, ki se nanašajo na izhodiščno poročilo in prilog k pravilnikom, ki podajajo osnove za izdelavo programa obratovalnega monitoringa. Z boljšo medsebojno uskladitvijo Uredbe IED in pravilnikov bi se izognili različnemu razumevanju zahtev in marsikateri nejasnosti pri pripravi tako izhodiščnega poročila kot tudi obratovalnega monitoringa.

Arhiv: GZS, 1. 6. - Okoljski dan 2017 – vabljeni k prijavi

Arhiv: GZS, 1. 6. - Okoljski dan 2017 – vabljeni k prijavi

Le še teden dni nas loči od 16. strokovne konference na kateri bomo spregovorili o kroženju snovi v okolju in stanju onesnaženosti tal in podzemne vode. Kako ga spremljamo in kakšne so izkušnje podjetij iz prakse? Namenjen je zavezancem IED (industrija, energetika, komunalna dejavnost) in tudi drugim podjetjem iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti ter kmetijstva, izvajalcem obratovalnih monitoringov stanja tal in podzemne vode, RR institucijam in državni upravi. Vljudno vabljeni! Brez kotizacije.

Arhiv: Promocija okoljskih izdelkov in storitev

Vabimo vas, da preko mesečnika okoljskE-novice promovirate vaše okoljske izdelke in storitve. Za podrobne informacije vam je na voljo Romana Benčina (tel.: 01 5898 197, romana.bencina@gzs.si ).

Arhiv: Dogodki – napovedujemo

Arhiv: Dogodki – napovedujemo

• 9. maj: Obratovalni monitoring tal in podzemne vode – delovni posvet • 1. junij: Okoljski dan gospodarstva »PO SLEDEH NEVARNIH SNOVI« - rezervirajte si termin. Več dogodkov GZS >>> https://www.gzs.si/skupne_naloge/varstvo_okolja/dogodki?ID=1654

Arhiv: Borza poslovnih priložnosti mreže EEN

Vas zanima sodelovanje s tujimi partnerji - področje: • tehnologije za razvrščanje odpadkov, • postopek za ločevanje zlata in drugih kovinskih delcev, • steklene posode za prevoz nevarnih snovi in odpadkov, • proizvodnja bioplina in cinaobakterij.

Arhiv: VABILO »Vroča točka krožnega gospodarstva« dogodek EEN v Luksemburgu

Luksemburška gospodarska zbornica vabi na mednarodni dogodek Circular Economy Hotspot, ki ga organizira v okviru svojih aktivnosti EEN. Dogodek bo potekal v prostorih Luksemburške zbornice 21. junija 2017. Dogovorite se lahko za individualne razgovore in srečanja na LëtzBiz – Circular, ki so namenjeni panogam in dejavnostim, ki podpirajo prehod v krožno gospodarstvo, kot so IKT, okoljske-tehnologije in eko-gradbeništvo, obnovljivi viri energije in energetska učinkovitost, e-mobilnost, transport in logistika, trajnostni razvoj in pametna mesta. V okviru dogodka bodo potekale okrogle mize in delavnice, organizirana bo tudi manjša razstava. Registracija http://circularhotspot2017.lu/

Arhiv: Razpis programa Espon – Zelena infrastruktura in ekosistemske storitve

Rok za oddajo ponudbe je 5. maj 2017.

Arhiv: JR - spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa

Rok za sprejem ponudb je 16. maj 2017.