Varstvo okolja

Arhiv: Embalaža: obveznost vpisa v evidenco ne glede na maso embalaže, ki jo da oseba v promet

Glavne spremembe in dopolnitve Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 35/17) se nanašajo na problematiko plastičnih vrečk. S 1. 1. 2019 se na vseh prodajnih mestih blaga ali izdelkov uvaja prepoved brezplačnih plastičnih nosilnih vrečk, ne glede na debelino njihove stene. Uredba na novo uvaja tudi obveznost (i) vpisa vsake osebe, ki daje embalažo v promet, ne glede na maso te embalaže, v evidenco oseb, ki dajejo embalažo v promet, (ii) vodenja evidence o masi embalaže, dane v promet, ločeno po vrstah embalažnih materialov, in (iii) poročanja (enkrat letno) pristojnemu organu.

Arhiv: URKO: izjema od obvezne uporabe javne službe

Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 33/17) za nekatere vrste komunalnih odpadkov dopušča izjemo od obvezne uporabe javne službe. Izvirni povzročitelj iz dejavnosti lahko za nekatere svoje ločeno zbrane frakcije (papir, kovine in kosovni odpadki) komunalnih odpadkov zagotovi nadaljnje ravnanje z oddajo drugim osebam, vpisanim v evidenco zbiralcev, ali imetnikom dovoljenja za predelavo teh odpadkov, ki niso izvajalci javne službe.

Arhiv: Promocija okoljskih izdelkov in storitev

Vabimo vas, da preko mesečnika okoljskE-novice promovirate vaše okoljske izdelke in storitve. Za podrobne informacije vam je na voljo Romana Benčina (tel.: 01 5898 197, romana.bencina@gzs.si ).

Arhiv: Dogodki – napovedujemo

Arhiv: Dogodki – napovedujemo

• 28. junij: 2 vsebinski delavnici v okviru SRIP - Krožno gospodarstvo 1. Orodja, ki podpirajo krožno gospodarstvo e-prijava 1. DELAVNICA 2. Kaj nam prinaša paket EU za krožno gospodarstvo? e-prijava 2. DELAVNICA Prijavite se lahko na eno ali obe delavnici. Število mest je omejeno. Brez kotizacije.

Arhiv: Borza poslovnih priložnosti mreže EEN

Vas zanima sodelovanje s tujimi partnerji - področje: • platforma za digitalizacija logistike reciklaže; • sistem za obvladovanje podatkov na področju voda; • inovativne rešitve na področju odpadkov; • biološki stolp za obdelavo industrijskih plinov in vonjav; • bio-oglje.

Arhiv: V novih razpisih na voljo več kot 90 milijonov evrov

Novi razpisi ponujajo možnost finančne spodbude za podjetja s štirih področij. Največji kos pogače je namenjen spodbujanju raziskovalno-razvojnih projektov.

Arhiv: JR »Spodbujanje dejavnosti prenosa znanja preko delovanja pisarn za prenos tehnologij«

Namen javnega razpisa (JR) je spodbujanje krepitve povezav in novih sinergij v inovacijskem sistemu ter krepitve sodelovanja med javnimi raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom, podpora komercializaciji že razvitih znanstvenih rešitev in spodbujanje povpraševanja ter krepitev razvojnih kompetenc. Projekt pokriva celotno območje Republike Slovenije. Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 17. 7. 2017 do 12. ure.

Arhiv: Dokumenti v javni obravnavi MzI in Agencije za energijo

Javna obravnava Akcijskega načrta za energetsko učinkovitost za obdobje 2017–2020 ROK za oddajo pripomb in predlogov je do 10. 7. 2017. Javna obravnava predloga Akta o določitvi metodologije za določanje cen sistemskih storitev ROK za oddajo pripomb in predlogov je do 13. 7. 2017.

Arhiv: Energetski koncept Slovenije

Arhiv: Energetski koncept Slovenije

Ministrstvo za infrastrukturo (MzI) pripravlja končni predlog Energetskega koncepta Slovenije (EKS), ki bo predvidoma septembra v javni obravnavi. EKS je strateški dokument na področju energetike, ki bo na podlagi tako projekcij gospodarskega, okoljskega in družbenega razvoja države kot tudi sprejetih mednarodnih obvez določil cilje zanesljive, trajnostne in konkurenčne oskrbe z energijo do leta 2030 in okvirno do 2050. Na spletni strani MzI je na voljo Gradivo za razpravo o oblikovanju EKS, Predstavitev scenarijev in Poročilo izdelovalca dolgoročnih bilanc.

Arhiv: Označevanje energijske učinkovitosti ponovno od A do G

Pred koncem leta 2019 bodo izdelki gospodinjskih aparatov ponovno opremljeni z barvnimi oznakami energijske učinkovitosti od A do G, kot navaja predlog prenovljenega sistema oznak, ki ga je potrdil Evropski parlament. Lestvica upošteva tehnološki napredek v zadnjih letih in bolje odraža dejanske razlike med izdelki bele tehnike.