Varstvo okolja

Arhiv: URE – spremenjen Pravilnik o metodah za določanje prihrankov

25. marca je v veljavo stopil Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodah za določanje prihrankov energije. Pravilnik je dopolnjen s preglednico pretvorbenih faktorjev za izračun energijske vsebnosti goriv za končno rabo v Prilogi IV. Priloge I, II in III so nadomeščene z novimi prilogami.

Arhiv: OKOLJSKI NASVET – Pozor, vsaka bioplastika ni biorazgradljiva!

Preveriti moramo, ali lahko tovrstne odpadke odvržemo v embalažni ali rjavi zabojnik. Biorazgradljiva plastika se ne sme mešati z ostalo odpadno embalažo.

Arhiv: Spodbujanje prehoda v krožno gospodarstvo z industrijsko simbiozo

Arhiv: Spodbujanje prehoda v krožno gospodarstvo z industrijsko simbiozo

Na mednarodni konferenci o krožnem gospodarstvu, ki je potekala 10. in 11. aprila 2017 na GZS, so bile predstavljene aktivnosti v podporo krožnemu gospodarstvu ter priložnosti in izzivi, ki jih le-ta predstavlja za industrijo. Poseben poudarek je bil na predstavitvah dobrih praks in izzivov v industriji, (med)panožnem povezovanju in uporabi odpadkov kot virov surovin - industrijski simbiozi. Konference se je udeležilo prek 80 udeležencev iz Slovenije in tujine.

Arhiv: Dogodki – napovedujemo

• 4. april: Več sektorska slovensko - kosovska poslovna konferenca (B2B): lesna industrija, kovinska industrija, gradbeništvo, elektro industrija & energetika, recikliranje/okolje, farmacija & veterina (hrana za živali), bančništvo & poslovne storitve. • 10. in 11. april: Uporaba odpadkov kot sekundarnih surovin, 2-dnevna mednarodna konferenca • 1. junij: Okoljski dan gospodarstva »PO SLEDEH NEVARNIH SNOVI« - rezervirajte si termin. Več dogodkov GZS >>> https://www.gzs.si/Dogodki https://www.gzs.si/Dogodki/4-4-2017/3-slovensko---kosovska-poslovna-konferenca-z-bilateralnimi-srecanji-b2b

Arhiv: Borza poslovnih priložnosti mreže EEN

Vas zanima sodelovanje s tujimi partnerji - področje: • industrijske odpadne vode, • okoljski odtis, • biorazgradljiva plastika, • modularni sistem pohištva.

Arhiv: Vabilo EEN Eurosportello - Gospodarske zbornice iz Ravenne

Arhiv: Vabilo EEN Eurosportello - Gospodarske zbornice iz Ravenne

V Ravenni, v Italiji, med 29. in 31. marcem poteka bienalna konferenca OMC 1017 z razstavo, ki sta namenjeni predstavnikom iz naftne in plinske industrije. Dogodek je stičišče za razprave o raziskavah in razvoju, ter tehnoloških dosežkih in bodočih izzivih v energetskem sektorju. V času dogodka se lahko dogovorite za brezplačna srečanja s poslovnimi in razvojnimi organizacijami, ki delujejo v sektorju. Zadnjega srečanja, leta 2015, se je udeležilo več kot 688 razstavljavcev iz 33 držav. Dodatne informacije so na voljo pri: antonija.cerar@gzs.si. Brezplačna srečanja z želenimi partnerji lahko uredite preko spletne strani https://www.b2match.eu/omc2017

Arhiv: Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR

Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis SK75 2017 - Semenski kapital. Cilj javnega razpisa je širjenje koncepta inovacij v poslovanju ter razvoj uspešnih podjetij s pomočjo kapitalskih naložb v mlada podjetja (v semenski in zagonski fazi razvoja podjetij). Namen produkta je med drugim spodbujanje MSP s potencialom hitre globalne rasti z visoko dodano vrednostjo in izvozno naravnanostjo. Rok za predložitev vlog za prvo odpiranje je do vključno 12. 5. 2017.

Arhiv: SID banka: MSP 4 - raziskave, razvoj in inovacije

Namen programa SID banke je spodbujanje razvoja mikro, malih in srednje velikih podjetij (MSP) na področju raziskav in razvoja ter inovacij. Rok za oddajo vloge najkasneje do 31. 10. 2017.

Arhiv: JR za sofinanciranje stroškov pridobitve certifikatov v letu 2017

Javna agencija SPIRIT je objavila javni razpis (JR) z namenom da se podjetjem, ki vstopajo na nov tuji trg oziroma širijo in diverzificirajo svoje poslovanje na tujih trgih, dvigne kakovost poslovanja oz. izdelkov in poveča možnosti pri vstopu na nove tuje trge. Predmet JR je sofinanciranje stroškov pridobivanja certifikatov za sisteme vodenja in skladnost proizvodov, ki so pridobljeni na podlagi mednarodnih standardov (ISO, IEC in ITU) in/ali evropskih standardov (CEN, CENELEC in ETSI) v letu 2017. Rok za oddajo vlog je 17. 5. 2017.

Arhiv: Promocija okoljskih izdelkov in storitev ter dobrih praks - Okoljski dan gospodarstva 2017

Vabimo sponzorje k sodelovanju pri pripravi dogodka in promociji okoljskih izdelkov in storitev ter dobrih praks. Vabimo tudi sponzorje, ki s svojimi produkti spodbujajo okoljsko naravnanost slovenske industrije. Konferenco »PO SLEDEH NEVARNIH SNOVI« organiziramo ob Svetovnem dnevu varstva okolja, ki ga bomo na Gospodarski zbornici Slovenije obeležili 1. junija 2017. Dodatne informacije na: 01 5898 197, romana.bencina@gzs.si