Varstvo okolja

Arhiv: Irena Majcen, ministrica za okolje in prostor se je udeležila seje Skupščine GZS

S sodelavci je predstavila aktivnosti ministrstva, pri čemer je med prioritetami navedla zakon o varstvu okolja, dimnikarski zakon ter zakon o javnih gospodarskih službah. Predstavniki ministrstva so prikazali stanje pri vodooskrbi, koncesijah za termalne vode, uredbi MEDO, aktivnosti na področju ravnanja z odpadki v povezavi s paketom krožnega gospodarstva ter pričakovane spremembe na področju stanovanjske zakonodaje. https://www.youtube.com/watch?v=BXcftTNtWfU

Arhiv: Promocija okoljskih izdelkov in storitev

Vabimo vas, da preko mesečnika okoljskE-novice promovirate vaše okoljske izdelke in storitve. Za podrobne informacije vam je na voljo Romana Benčina (tel.: 01 5898 197, romana.bencina@gzs.si ).

Arhiv: Dogodki - napovedujemo

• 12. maj: delovno srečanje Skupine za Program odgovornega ravnanja; • 2. junij: tradicionalni Okoljski dan gospodarstva, tokrat na temo ravnanja z odpadki; • 8. december: problemska konferenca o industrijskih emisijah, varstvu tal in podzemnih vodah. Več dogodkov GZS >>> https://www.gzs.si/Dogodki

Arhiv: Borza poslovnih priložnosti mreže EEN

Vas zanima sodelovanje s tujimi partnerji?

Arhiv: Sprejeta Poslovna politika Eko sklada do leta 2020

Vlada RS je sprejela Poslovno politiko Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada v obdobju od leta 2016 do leta 2020, ki predstavlja ključne strateške usmeritve delovanja sklada.

Arhiv: Eko sklad - Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb

Eko sklad je objavil javni poziv za različne naložbe varstva okolja za pravne osebe v višini 5 mio EUR.

Arhiv: Dokumenti v javni obravnavi MOP

Vabimo vas, da predloge in pripombe, ki jih boste naslovili na MOP, posredujete tudi na Službo za varstvo okolja, na janja.leban@gzs.si

Arhiv: Ob dnevu Zemlje, 22.aprila, podpis novega globalnega sporazuma o podnebnih spremembah

Več na spletni strani MOP. http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/12447/6771/96fb13a0c2054031f287cbb8c10bbd51/

Arhiv: Rok za poročanje v IJSVO podaljšan do 29. 4. 2016

Posredovanje letnih poročil izvajalcev javnih služb s področja ravnanja z odpadki. Ministrstvo za okolje in prostor sporoča, da je poročanje v informacijski sistem javnih služb varstva okolja (IJSVO) za • izvajalce obvezne gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov, • izvajalce obvezne gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov, • izvajalce obvezne gospodarske javne službe odlaganja komunalnih odpadkov ter • upravljavce industrijskih odlagališč, zaradi zamude pri vzpostavitvi baze, vnos podatkov podaljšan do 29. 4. 2016. http://www.mop.gov.si/index.php?id=1333&tx_ttnews%5btt_news%5d=6711&tx_ttnews%5bbackPid%5d=12029&L=0&no_cache=1 http://www.ijsvo.si/

Arhiv: Kaj napoveduje Zakon o trošarinah-1 za energetsko intenzivna podjetja?

Predlog zakona, poslan v obravnavo in sprejem Državnemu zboru RS 20. aprila, predvideva spremembe načina določitve trošarine za električno energijo po količinskih razredih odjema in novo ureditev za oprostitev oziroma vračilo trošarine za rabo energentov za energetsko intenzivna podjetja. Več: http://imss.dz-rs.si/imis/aa2d3f5906ddf64c6c08.pdf